Polska Izba Biegłych Rewidentów – nowy Kodeks Etyki już obowiązuje

Nowy Kodeks Etyki Biegłych Rewidentów, opublikowany przez PIBR i obowiązujący od 1 lipca 2024 r., wprowadza istotne zmiany i wytyczne mające na celu podniesienie standardów etycznych w tym zawodzie. W naszym najnowszym artykule przedstawiamy jego kluczowe elementy. Podstawowe zasady etyki Kodeks podkreśla znaczenie fundamentalnych zasad etyki, takich jak uczciwość, obiektywizm, kompetencje zawodowe, staranność, poufność i profesjonalne zachowanie. Biegli rewidenci

Czytaj więcej »

Finanse a Technologia: Nowe Trendy w Sektorze Finansowym

Technologia odgrywa coraz większą rolę w transformacji sektora finansowego, wprowadzając innowacje, które zmieniają sposób, w jaki usługi finansowe są oferowane, zarządzane i konsumowane. Na szczególne wyróżnienie w tym zakresie zasługuje technologia blockchain i kryptowaluty. Blockchain w Sektorze Finansowym Blockchain to zdecentralizowana księga rachunkowa, która umożliwia rejestrowanie transakcji w sposób przejrzysty i niezmienny. Każda transakcja jest zapisywana w bloku, a bloki są łączone w chronologiczną sekwencję, tworząc

Czytaj więcej »

Zarządzanie Kapitałem Obrotowym: Kluczowe Wytyczne

Zarządzanie kapitałem obrotowym jest jednym z najważniejszych aspektów finansowego zarządzania przedsiębiorstwem. W naszym najnowszym artykule chcielibyśmy zatem wspomnieć kilka słów o kluczowych wytycznych w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. Czym się kierować? O czym pamiętać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. Monitorowanie i zarządzanie płynnością finansową Ważne jest przede wszystkim, aby przedsiębiorstwo utrzymywało odpowiedni poziom środków pieniężnych, który pozwala na terminowe

Czytaj więcej »

Audyt Wewnętrzny: Kontrola i Optymalizacja

Audyt wewnętrzny to niezależny, obiektywny proces oceny działalności przedsiębiorstwa, który ma na celu poprawę jego funkcjonowania oraz dodanie wartości organizacji. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na taki krok i prosi o pomoc profesjonalnych audytorów. Co zatem warto wiedzieć o audycie wewnętrznym? Jak się do niego przygotować? Między innymi na te pytania odpowiadamy w naszym najnowszym artykule. Jaki jest cel audytu wewnętrznego? Audytowi wewnętrznemu można

Czytaj więcej »

Nowy obowiązek sprawozdawczy – zmiana UOR

Częściowo jeszcze w maju, a częściowo 22 czerwca 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. To istotna regulacja, wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L

Czytaj więcej »

Finanse a ESG: Zrównoważony Rozwój w Praktyce

Jakiś czas temu na naszym blogu wyjaśnialiśmy pojęcie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Pisaliśmy też o nowej dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nadto wskazywaliśmy jakie perspektywy i wyzwania w tym zakresie stoją przed polskimi przedsiębiorcami. Dzisiaj co nieco o praktyce i o tym, w jaki sposób wprowadzić ESG do strategii finansowej firmy. Dlaczego i jak należy wdrożyć ESG? Wprowadzenie kryteriów

Czytaj więcej »

Wskaźniki Efektywności Finansowej: Kluczowe Mierniki

Mierzenie rentowności i efektywności przedsiębiorstwa jest kluczowe dla oceny jego kondycji finansowej oraz skuteczności operacyjnej. Wyróżnia się szereg wskaźników i metod, które można stosować do oceny rentowności i efektywności przedsiębiorstwa. Poniżej wskazujemy najważniejsze z nich. Wskaźniki rentowności Wśród wskaźników rentowności przedsiębiorstwa należy wymienić przede wszystkim wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS – Return on Sales), wskaźnik rentowności aktywów (ROA

Czytaj więcej »

Zarządzanie Ryzykiem Finansowym: Najlepsze Praktyki

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest istotnym elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje ono identyfikację, ocenę, kontrolę i minimalizację różnych rodzajów ryzyka finansowego, które mogą wpłynąć na zdolność firmy do osiągania celów biznesowych. Jakie są poszczególne kroki i strategie stosowane w praktyce? Na to pytanie odpowiadamy poniżej. Po pierwsze – identyfikacja i ocena Pierwszym krokiem zarządzania ryzykiem finansowym jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyka

Czytaj więcej »

Podatki w Biznesie: Najważniejsze Informacje

Polscy przedsiębiorcy muszą dzisiaj mierzyć się z wieloma obciążeniami podatkowymi. Nic dziwnego, że większość z nich stara się je w jakiś sposób ograniczyć. Oczywiście unikanie opodatkowania nie jest legalne. Można jednak skorzystać z mechanizmów dostępnych w obowiązujących przepisach, które pozwalają na zoptymalizowanie tych obciążeń. Czym jest optymalizacja podatkowa? Optymalizacja podatkowa polega na legalnym wykorzystaniu dostępnych narzędzi i strategii podatkowych w celu zmniejszenia

Czytaj więcej »

Nowe Trendy w Rachunkowości: Co Warto Wiedzieć?

Rachunkowość jest bardzo dynamiczną dziedziną. Nie ma tutaj miejsca na stałość. Z jednej strony trzeba się zmierzyć z rosnącą rolą technologii, z drugiej natomiast ze zmieniającymi się oczekiwania klientów, nowymi regulacjami oraz ewolucją sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi finansami. Co jest zatem dzisiaj na topie? Co warto wiedzieć o nowych trendach? Automatyzacja i robotyzacja procesów Automatyzacja i robotyzacja procesów w rachunkowości to szybko rozwijające się obszary,

Czytaj więcej »