Ceny transferowe – resort finansów wydłużył terminy

Podatnicy, zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych będą mieli więcej czasu na wykonanie swoich obowiązków. 15 marca 2019 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przepisy będą stosowane w odniesieniu do terminów upływających w 2018 i 2019 r.

Jakie zmiany przewiduje nowe rozporządzenie?

Od 1 stycznia 2017 r. polscy podatnicy mierzą się z nowymi obowiązkami podatkowymi. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nałożyła na nich po pierwsze obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Po drugie złożenia urzędowi skarbowemu stosownego oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji. Po trzecie natomiast obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (odpowiednio PIT/TP oraz CIT/TP). Maksymalny termin do wykonania tych czynności ustawodawca wyznaczył co do zasady na dzień złożenia zeznania podatkowego. Nowe rozporządzenie wydłużyło jednak ustawowy termin. Zgodnie z § 1 rozporządzenia podatnicy będą mieli czas na wykonanie obowiązków do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Otrzymali zatem dodatkowe sześć miesięcy.

Dlaczego resort finansów zdecydował się na zmiany?

W Ministerstwie Finansów zauważono, że w jednym momencie po stronie podatników pojawiło się wiele nowych obowiązków dokumentacyjnych. Nie dość, że muszą zapoznać się z nowym schematem ich sporządzania, zapoznać się z pojęciami dokumentacji lokalnej, dokumentacji grupowej, specyficznych, innych niż dotychczas oświadczeń i sprawozdań, to jeszcze realizacja tych obowiązków przypada na ten sam dzień. Wielu podatników, jeszcze w toku projektowania zmian, podnosiło, że zmiany te wymagają od nich dużego nakładu pracy, czasu oraz środków finansowych, co stwarza ryzyko niewypełnienia powinności w wyznaczonym terminie. Dodatkowo, w międzyczasie rozgorzała dyskusja na temat sposobu składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania. Do dzisiaj elektroniczna komunikacja z organami administracji budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, szczególnie po stronie osób prawnych. Nic zatem dziwnego, że resort finansów musiał pójść na drobne ustępstwa.

Co z PIT/TP i CIT/TP?

Na marginesie warto wskazać, że przedłużenie terminów dotyczy wyłącznie uproszczonego sprawozdania (odpowiednio PIT/TP lub CIT/TP). Taki formularz dołącza się do zeznania podatkowego, co sugerowałoby, że musi on zostać złożony jednocześnie z zeznaniem podatkowym. Co do zasady tak jest. Nowe rozporządzenie dało jednak podatnikom swoistą furtkę, umożliwiając im późniejsze dołączenie PIT/TP lub CIT/TP. Deklarację (na przykład PIT-36, PIT-36L, CIT-8, CIT-8a) składamy zatem w standardowym terminie, czyli do 30 kwietnia lub do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym. Na dołączenie uproszczonego sprawozdania mamy natomiast dodatkowe kilka miesięcy. Jednocześnie dołączenie sprawozdania w późniejszym terminie, nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania korekty zeznania albo jego aktualizacji.

Usługi Kancelarii Magnet

Mamy świadomość rosnącego poziomu skomplikowania przepisów podatkowych. Wiemy jak trudne jest spełnienie wszystkich wymagań, dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowej. Właśnie dlatego nasi specjaliści chętnie służą pomocą. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów i dostosowujemy do nich odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.