Doradztwo księgowe i kontroling na godziny

Doradztwo księgowe i kontroling na godziny są Ci dedykowane, jeśli:

  • masz do rozwiązania problem z zakresu rachunkowości,
  • potrzebujesz przygotować sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub inny raport w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub inne standardy (np. US GAAP),
  • chcesz wdrożyć efektywną kontrolę wewnętrzną w swojej firmie,
  • masz inny problem, natury księgowej, z którym nie mogą poradzić sobie Twoi pracownicy,
  • potrzebujesz wsparcia w tym zakresie w mniejszym stopniu niż zatrudnienie pełnoetatowego pracownika.

Od zadań specjalnych jesteśmy MY!
Eksperci, świadczący swoje usługi w zakresie doradztwa księgowego i usług kontrolingowych.

Jeśli więc chcesz obniżyć koszty swojej działalności zatrudniając eksperta w tej dziedzinie tylko na kilka godzin w miesiącu?
Proszę bardzo!