Grupy VAT – w jaki sposób zmienią rozliczenie podatków?

Do 7 czerwca 2021 r. trwały prekonsultacje w sprawie możliwości tworzenia tak zwanych grup VAT. Już wiadomo, że resort finansów będzie chciał jak najszybciej wdrożyć tę konstrukcję do polskiego systemu prawnego. Co się zmieni? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Czym będą tak zwane grupy VAT?

Grupy VAT są jednym z elementów tak zwanego Polskiego Ładu, czyli programu firmowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, a także inne partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Program ten ma na celu wprowadzenie szeregu zmian w polityce społecznej oraz gospodarczej kraju. Idea grup VAT opiera się na jednym, zbiorczym JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, a także na braku faktur wewnątrz grupy i ekonomicznej neutralności obrotów. W cenie przedstawicieli rządu grupy VAT mają poprawić konkurencyjność polskiego systemu podatkowego oraz po raz pierwszy od 1993 r. pozwolić na neutralne rozliczanie VAT wewnątrz grupy powiązanych firm.

Jak to działa obecnie?

Dzisiaj w Polsce też funkcjonuje wiele podmiotów powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Podatnicy ci muszą jednak rozliczać się odrębnie. W efekcie każda dokonywana między nimi czynność musi zostać udokumentowana fakturą VAT, a każdy z nich ma obowiązek złożenia odrębnego pliku JPK_VAT. To strata czasu i niepotrzebna biurokracja. Podobnie istnieje między nimi obowiązek weryfikacji w wykazie podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności, mimo że tak naprawdę powiązane przedsiębiorstwa stanowią jedną strukturę, uzależnioną wobec siebie pod każdym względem.

Jakie korzyści niosą grupy VAT?

Początek wdrożenia grup VAT nazywany będzie tak zwaną fazą pilotażową. Wówczas założenia tego rozwiązania będą oparte na tych, znanych z Podatkowej Grupy Kapitałowej funkcjonującej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie przedstawicieli rządu wiele firm zdecyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania. Grupy VAT mają się bowiem stać istotnym uproszczeniem rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami. Jednocześnie zagwarantują przedsiębiorstwom znaczną korzyść finansową. Polska natomiast stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, w tym nie tylko dla polskich przedsiębiorców, ale również dla międzynarodowych holdingów.

Przykład korzyści, wynikających z grupy VAT

Szukając „konkretów”, należy wskazać, że podmioty w ramach grupy VAT będą miały możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpłynie na cash flow w ramach całej struktury. Jeżeli zatem jednym z podmiotów w ramach grupy VAT będzie przedsiębiorstwo uzyskujące regularnie nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, już na bieżąco będzie można konsumować tę nadwyżkę w rozliczeniach całej grupy. Rozliczając się odrębnie podmiot ten musi natomiast czekać standardowe 60 dni na otrzymanie zwrotu.

Kiedy grupy VAT zaczną działać?

Polska nie jest pierwszym krajem wdrażającym konstrukcję grup VAT. To rozwiązanie funkcjonuje już w 18 innych państwach Unii Europejskiej. A kiedy można się spodziewać wdrożenia tego pomysłu? Resort finansów dąży do jak najszybszego sfinalizowania prac, dotyczących mechanizmu grup VAT. Początkowo, jak już wcześniej wspomnieliśmy, pojawią się one w formie fazy pilotażowej. Jeżeli przebiegnie ona pomyślnie, możliwość korzystania z grup VAT zostanie rozszerzona na kolejne grupy podatników. Szacuje się, że w 2023 r. z tej opcji skorzysta więcej podmiotów. Docelowo natomiast grupy VAT mają stać się dostępne dla każdej formy prawnej, w tym nawet dla małych i średnich firm.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet „trzymają rękę na pulsie”. Na bieżąco analizujemy nowe, wdrażane rozwiązania, a także wszelkie zmiany przepisów i przedstawiamy naszym klientom najkorzystniejsze dla nich możliwości. Zapraszamy do kontaktu.