Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Na co dzień działamy w oparciu o wypracowane przez lata schematy i mechanizmy. W swojej pracy kierujemy się też ściśle określonymi wartościami, dzięki którym łatwiej nam realizować zamierzone cele. Obiektywizm, zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność, otwarta komunikacja oraz poufność – bez nich nie byłoby Kancelarii Magnet.

Obiektywizm

Dzięki rzetelnej informacji i jasnym sposobie przedstawienia sytuacji finansowej Twojej firmy, jesteś wiarygodnym graczem dla innych. W swojej codziennej pracy stawiamy zatem na transparentność. Mamy na względzie to, że nasza praca ma na celu nie tylko spełnienie ustawowych obowiązków, ale również stworzenie dla Ciebie pomocnych narzędzi do rozwoju firmy.

Zaufanie

Zawsze „gramy w otwarte karty”. Dotrzymujemy obietnic i nie deklarujemy niczego, czego nie jesteśmy w stanie zrealizować. Wzajemny szacunek jest dla nas podstawą owocnej współpracy. Jako klient – przedsiębiorca powierzasz nam swoje pieniądze i częściowo nawet losy swojej firmy. Mamy świadomość jak duży jest to ciężar i w związku z tym zawsze możesz na nas liczyć.

Zaangażowanie

W każdy projekt angażujemy się w stu procentach. Poświęcamy cały nasz czas i energię, by osiągnąć jak najlepszy rezultat. Współpracując z klientami i partnerami biznesowymi, staramy się zrozumieć ich potrzeby, by móc jednocześnie znaleźć optymalne rozwiązanie. Jesteśmy też otwarci na nowe wyzwania i wykazujemy inicjatywę.

Odpowiedzialność

W naszej codziennej pracy kierujemy się standardami etyki zawodowej biegłego rewidenta. Wykonujemy zatem swoje zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami rewizji finansowej. Swoją postawą i postępowaniem przyczyniamy się do postrzegania przedstawicieli naszego zawodu jako osób zaufania publicznego.

Otwarta komunikacja

Swoje myśli formułujemy w sposób jasny i otwarty. Wiemy bowiem jak cenna jest sprawna komunikacja pomiędzy nami a klientami, a także pomiędzy poszczególnymi współpracownikami Kancelarii Magnet. Dzięki otwartej komunikacji i dostępności na rzecz klientów możemy nasze cele osiągać szybciej i efektywniej.

Poufność

W ramach wykonywania codziennych zadań otrzymujemy poufne informacje na temat działalności naszych klientów, w tym niejednokrotnie obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa. Możesz jednak mieć pewność, że te dane są u nas bezpieczne. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia i poufność stanowi dla nas jedną z najistotniejszych wartości.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Wskazane wyżej wartości są drogowskazami w naszej codziennej pracy. Na nich bazujemy, realizując kolejne cele. Je także mamy na względzie, podejmując kolejne biznesowe wyzwania, planując rozwój firmy i zmianę jej struktury.