Prosta Spółka Akcyjna dopiero od 2021 r.

1 marca 2020 r. w polskim systemie prawnym miał pojawić się nowy typ osoby prawnej – Prosta Spółka Akcyjna. Na tę konstrukcję czekało wielu przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że cierpliwością będą musieli się wykazać jeszcze przez cały rok.

Prosta Spółka Akcyjna – zmiany

19 lutego 2020 r. Prezydent podpisał ustawę, zmieniającą przepisy, dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej. Jej wprowadzenie przesunięto na dzień 1 marca… ale 2021 roku. Modyfikacja tego terminu była spowodowana przede wszystkim koniecznością dostosowania wielu rozwiązań technicznych, umożliwiających powołanie do życia tego podmiotu. Ministerstwo Rozwoju, jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy wskazało konieczność wdrożenia nowych mechanizmów do elektronicznego postępowania rejestrowego. Podobno nadal nie ruszyły prace nad modyfikacją portalu S24, umożliwiającego zdalną, elektroniczną rejestrację spółki.

Brakuje nawet rozporządzenia

Pierwszym krokiem do tego powinno być zresztą wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3007 § 5 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Jak wynika z tego przepisu – Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej, a także wzorce uchwał i innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy uch zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności obrotu.

P.S.A. – dlaczego czekają na nią przedsiębiorcy?

Wielu przedsiębiorców z pewnością czuje zawód, w związku z przesunięciem terminu wdrożenia Prostej Spółki Akcyjnej do polskiego systemu prawnego. P.S.A. niesie za sobą bowiem wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwione będzie wnoszenie do spółki wkładów pieniężnych i niepieniężnych. W tym niepieniężnych nie tylko w postaci standardowej, ale również w formie świadczenia usług, pracy albo know-how. Obniżony zostanie też kapitał zakładowy za 100 tysięcy złotych przy klasycznej formie spółki akcyjnej do 1 złotego. No i uproszczona zostanie sama struktura i sposób zarządzania spółką. Będzie można chociażby zrezygnować z rady nadzorczej.

Prosta Spółka Akcyjna – rozwiązanie dla start-up’ów

Dla przypomnienia warto dodać, że Prosta Spółka Akcyjna powstała przede wszystkim z myślą o start-up’ach. Ma ona ułatwić wejście na rynek nowym podmiotom, szczególnie tym, działającym w branży nowych technologii. Do tej pory bowiem, przedstawiciele tej branży wskazywali na ogromne bariery w rozpoczęciu działalności. Przeszkadzało im przede wszystkim bardzo wysokie ryzyko, które wiązało się z każdą inną formą spółki – klasycznej akcyjnej, spółki z o.o., spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej – w tym ryzyko, związane z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, możliwością utraty wniesionych środków w razie niepowodzenia przedsięwzięcia, a także komplikacjami, wynikającymi z jej złożonej struktury.

Kancelaria Magnet – czekamy na P.S.A.

Specjaliści Kancelarii Magnet są gotowi na wejście w życie przepisów, dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej. Przygotowaliśmy dla naszych Klientów wiele rozwiązań, związanych z tym nowym, atrakcyjnym podmiotem prawa gospodarczego. Oferujemy też szeroko rozumiane doradztwo prawno-podatkowe, związane z zakładaniem nowej działalności gospodarczej albo przekształcaniem dotychczas istniejącego podmiotu.