Spóźnienie z JPK_VAT bez kary

Sporo zamieszania w środowisku przedsiębiorców wywołała ostatnia zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK VAT. Ze względu na pojawienie się tego certyfikatu na dwa dni przed terminem złożenia miesięcznego raportu JPK_VAT, przedsiębiorcy nie zdążyli zaktualizować swoich programów księgowych i w konsekwencji nie wysłali JPK_VAT na czas. Ministerstwo Finansów przewidziało jednak dla przedsiębiorców swoistą abolicję.

Czym jest JPK_VAT? Kto składa raport?

JPK_VAT to swoiste podsumowanie, dotyczące dokonanych w danym miesiącu zakupów i sprzedaży. Raport ten bazuje na ewidencji VAT przedsiębiorcy. Obecnie wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT muszą składać taki dokument w formie elektronicznej. JPK_VAT przesyła się bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25 dzień miesiąca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy termin upływa kolejnego dnia roboczego). Obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy nawet tych, którzy składają kwartalną deklarację VAT. Teoretycznie można zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Taki wniosek musi jednak zostać solidnie umotywowany.

Jak poprawnie złożyć JPK_VAT?

Do złożenia JPK_VAT potrzebne są dane identyfikujące danego podatnika, czyli nazwa i NIP, a także dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych, czyli przede wszystkim faktury VAT. W celu przygotowania pliku JPK_VAT można skorzystać z czterech dostępnych opcji. Po pierwsze z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma. Po drugie z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT. Po trzecie z dotychczasowego programu księgowego, który został uaktualniony poprzez dodanie funkcji wysyłki JPK_VAT. Po czwarte natomiast z e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych.

Jak podpisać JPK_VAT?

Plik JPK_VAT musi zostać odpowiednio podpisany. Istnieją trzy możliwości złożenia podpisu w formie elektronicznej. Po pierwsze przy użyciu profilu zaufanego. Profil ten można założyć w większości urzędów, a także poprzez bankowość elektroniczną. Po drugie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po trzecie natomiast przy użyciu danych autoryzujących Z tym, że należy wówczas składać JPK_VAT za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie e-bramka JPK_VAT.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT w terminie

Niezłożenie pliku JPK_VAT co do zasady skutkuje sankcjami karno-skarbowymi. W zależności od okoliczności taki czyn może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z kolei popełniając przestępstwo karno-skarbowe należy mieć na uwadze możliwość orzeczenia grzywny w kwocie od kilkuset do nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Zamieszanie w środowisku przedsiębiorców

Właśnie ze względu na grożące, wysokie kary, przedsiębiorcy wpadli ostatnio w popłoch. Wielu z nich nie mogło bowiem skutecznie złożyć JPK_VAT w terminie. Winowajczynią tego zdarzenia była zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK VAT. Certyfikat ten szyfruje klucz szyfrujący w środowisku produkcyjnym usługi. Przedsiębiorcy byli zobowiązani do jego pobrania (pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów 23 sierpnia 2019 r.) oraz aktualizacji w posiadanych programach, wykorzystywanych do wysyłki JPK_VAT.

Przedsiębiorcy odetchną z ulgą

Biorąc pod uwagę fakt, iż nowy certyfikat pojawił się niezwykle późno, wielu przedsiębiorców nie zdążyło złożyć pliku JPK_VAT w terminie. W związku z tym Ministerstwo Finansów w dniu 27 sierpnia wydało komunikat, iż organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych, dotyczących niezłożenia JPK_VAT w terminie ustawowym. Konieczne jest jednak dopełnienie tego obowiązku do 2 września 2019 r. Jeżeli podatnicy wyślą JPK_VAT z opóźnieniem, ale do 2 września 2019 r., nie muszą zwracać się do urzędu skarbowego z jakimikolwiek wyjaśnieniami.