Tarcza Antykryzysowa już działa!

Trzy ustawy, wprowadzające tak zwaną Tarczę Antykryzysową, zostały podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą już skorzystać z zaproponowanych zwolnień, dofinansowań i innych udogodnień. Co oferuje ostateczna wersja Tarczy Antykryzysowej?

Zwolnienie ze składek ZUS

Najważniejszą kwestią jest zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS. Z tej możliwości będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy – zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, o ile na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Dodatkowym wymogiem jest to, iż przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca może też uzyskać zwolnienie, jeżeli opłacał składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. W tym przypadku wymogiem jest prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. oraz uzyskiwanie przychodu nieprzekraczającego kwoty 15.681 złotych brutto (w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie).

Zwolnienie będzie obejmowało składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych, złożonych za ten okres.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z dofinansowań do wynagrodzeń pracowniczych. Kwota możliwego do uzyskania świadczenia zależy od wysokości poniesionej straty, a więc zmniejszenia obrotów. Na przykład jeżeli spadek sięgnął progu co najmniej 30 procent, dofinansowanie może wynieść aż 50 procent sumy wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS. Maksymalny pułap to natomiast 90 procent sumy wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS. Co jednak istotne, przedsiębiorca przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii musi utrzymać stan zatrudnienia. W przeciwnym razie zwróci uzyskane dofinansowanie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

Pożyczka obrotowa

Innym rozwiązaniem, dostępnym dla przedsiębiorców, są pożyczki obrotowe na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń. Mogą z nich skorzystać tylko małe i średnie przedsiębiorstwa. Pożyczkę można uzyskać po weryfikacji luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku firmowego oraz analizy krótkiej płynności. Do uzyskania takiego wsparcia potrzebny będzie zatem szereg dokumentów, w tym między innymi sprawozdanie finansowe za lata 2018-2019, informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty, informacja o zatrudnieniu itd.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

Świadczenie postojowe

Formą pomocy dla przedsiębiorców może być również świadczenie postojowe. To jednorazowy zastrzyk gotówki w kwocie 2080 zł lub 1300 zł.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  1. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.;
  2. w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyli wniosek o świadczenie postojowe, uzyskali przychód o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskali w miesiącu poprzedzającym;
  3. nie przekroczyli kwoty przychodu w wysokości 15.681 zł brutto;
  4. nie mają innych tytułów do ubezpieczeń społecznych;
  5. mieszkają na terytorium Polski i są polskimi obywatelami lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  1. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.;
  2. nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  3. mieszkają na terytorium Polski i są polskimi obywatelami lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach rządowych.

Co jeszcze oferuje Tarcza Antykryzysowa?

Oczywiście wymienione zwolnienia i udogodnienia dla przedsiębiorców to nie wszystkie mechanizmy, przewidziane w Tarczy Antykryzysowej. Dzięki nowym przepisom możliwe jest też między innymi umorzenie zaległości podatkowej, zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych, odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r., późniejsze złożenie informacji o cenach transferowych, pliku JPK_VAT, późniejsza zapłata zaliczek na podatek i wiele więcej. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i rozwieją ewentualne wątpliwości. Świadczymy kompleksowe doradztwo również w dobie szalejącego koronawirusa. Zapraszamy do kontaktu.