Zakupy spoza UE już opodatkowane

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, która znacząco zmodyfikowała sprzedaż transgraniczną. Zlikwidowane zostało bowiem zwolnienie z podatku dla przesyłek o wartości do 22 euro. Jak to wpłynie na polskich przedsiębiorców i ich działalność? W jaki sposób będą musieli się teraz rozliczać? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Koniec chińskiego El Dorado

Celem nowej regulacji jest walka z nieopodatkowanymi transakcjami. Stały się one bowiem niemal plagą w kontaktach z państwami trzecimi. Przedsiębiorcy wywęszyli interes i uznali, że handel z Chinami oraz innymi spoza Unii Europejskiej jest zdecydowanie bardziej korzystny niż ten lokalny lub chociażby w obrębie wspólnoty. O ile bowiem zamawiali przesyłki o wartości do 22 euro, były one zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT). Fiskus co prawda chciał forsować nieco inną koncepcję. Bazował bowiem na art. 51 ust. 3 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnienie to nie miało zastosowania w stosunku do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. Żądał zatem od przedsiębiorców podatku VAT niezależnie od wartości transakcji. Ostatecznie jednak niesłuszność tej koncepcji została potwierdzona przez sądy administracyjne. Pewne status quo w tym zakresie zostało w końcu zaburzone przez nowelizację ustawy o VAT.

Limit 22 euro zniesiony

W praktyce zatem dzięki nowelizacji od 1 lipca 2021 r. doszło do uszczelnienia schematów opodatkowania. W przepisach nie istnieje już limit 22 euro. Pozostał jednak limit 150 euro uwzględniony w przepisach prawa celnego. Jednocześnie wraz z nowelizacją pojawiła się definicja sprzedaży towarów importowanych na odległość (SOTI). To sprzedaż realizowana pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, skutkująca wysyłką towaru z kraju trzeciego do jednego z krajów Unii Europejskiej. SOTI wygląda zatem podobnie to WSTO (sprzedaży wewnątrzwspólnotowej) z tą jednak różnicą, że towar zostaje wprowadzony na obszar celny UE, a jego sprzedaż następuje na odległość. Każda z wymienionych czynności jest przy tym odrębnym zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Można nadto skorzystać z różnych schematów rozliczeń, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

Co nie stanowi sprzedaży wysyłkowej?

W kontekście sprzedaży wysyłkowej trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie typy towarów mogą podlegać temu rodzajowi transakcji. Sprzedaż wysyłkowa nie dotyczy po pierwsze zbycia nowych środków transportu. Po drugie towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz. Nie uznaje się przy tym za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Po trzecie natomiast towarów opodatkowanych na zasadzie VAT-MARŻY. Co przy tym istotne, nowością w tym zakresie jest wyłączenie z powyższego katalogu wyrobów akcyzowych.

Pewne zmiany również w sprzedaży wewnątrzwspólnotowej

W ramach nowości pojawił się jeszcze limit wartości sprzedaży wysyłkowej realizowanej wewnątrzwspólnotowo – do państw członkowskich. Jego przekroczenie wiąże się z koniecznością rejestracji opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w państwie UE przeznaczenia według stawki VAT tamtejszego kraju. Ustanowiony limit nie jest przy tym wysoki, bo wynosi zaledwie 10.000 euro. Próg ten dotyczy całej sprzedaży realizowanej do wszystkich państw członkowskich, a nie odrębnie dla każdego państwa członkowskiego.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Udzielamy naszym klientom szczegółowych informacji na ten temat, wskazując na dostępne dla nich rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.