Będą zmiany w konstrukcji estońskiego CIT-u

Rewolucyjna nowelizacja przepisów określana mianem Polskiego Ładu ma szansę wejść w życie wraz z początkiem 2022 roku. Przewidziano w niej wiele istotnych zmian. Jedną z nich jest modyfikacja konstrukcji funkcjonującego dzisiaj estońskiego CIT-u.

Falstart estońskiego CIT-u w Polsce

Estoński CIT jest częścią polskiego systemu prawnego od stycznia 2021 r. Początkowo przedstawiciele Ministerstwa Finansów szacowali, że z tego rozwiązania skorzysta co najmniej 200 tysięcy firm. Bardzo się jednak przeliczyli, bo w praktyce w pierwszym kwartale 2021 r. na estoński CIT przeszło… jedynie 330 przedsiębiorstw. Podatników zniechęciła dość skomplikowana formuła estońskiego CIT-u, a także liczba przesłanek, jakie należy spełnić, by w ogóle móc myśleć o skorzystaniu z tego mechanizmu. Z tego powodu początkowe fiasko estońskiego CIT-u w Polsce zmusiło Ministerstwo Finansów do podjęcia dalszych prac nad tym pomysłem. Modyfikacja przepisów dotyczących estońskiego CIT-u stała się częścią tak zwanego Polskiego Ładu.

Czym właściwie jest estoński CIT?

Nazwa tego mechanizmu nie jest przypadkowa. Konstrukcja estońskiego CIT-u została bowiem zapożyczona właśnie z Estonii. Tam przedsiębiorcy korzystają z tego mechanizmu już od 20 lat… i bardzo chwalą to rozwiązanie. Estoński CIT bazuje natomiast na swoistym odroczeniu płatności podatku dochodowego. Moment pobrania tej należności publicznoprawnej został bowiem przesunięty do chwili, w której zyski przedsiębiorstwa podlegają jakiejkolwiek dystrybucji. Oznacza to, że CIT zostanie zapłacony chociażby wraz z PIT-em w związku z wypłatą wspólnikom dywidendy. Estoński CIT stanowi więc pewną alternatywę dla stosowania optymalizacji podatkowej. Przedsiębiorcy mają z niej zrezygnować, uznając, że wymaga zbyt skomplikowanych zabiegów i operacji, a w zasadzie ten sam efekt można uzyskać dzięki konstrukcji estońskiego CIT-u.

Konstrukcja estońskiego CIT-u dzisiaj

Dzisiaj z mechanizmu estońskiego CIT-u mogą skorzystać wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także proste spółki akcyjne. Dodatkowo należy spełnić sześć przesłanek. Po pierwsze przedsiębiorstwa mogą osiągać przychody nieprzekraczające kwoty 100 milionów złotych rocznie. Po drugie ich udziałowcami mogą być tylko osoby fizyczne. Po trzecie spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach. Po czwarte przedsiębiorstwo musi zatrudniać co najmniej trzy osoby z wyłączeniem samych udziałowców. Po piąte przychody pasywne spółki nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej. Po szóste natomiast spółka musi ponosić nakłady inwestycyjne. Jak pokazała praktyka spełnienie wszystkich kryteriów łącznie okazało się niewykonalne dla większości polskich przedsiębiorstw, które potencjalnie chciałyby skorzystać z konstrukcji estońskiego CIT-u.

Konstrukcja estońskiego CIT-u po zmianach

Po wejściu w życie planowanej nowelizacji zlikwidowany zostanie między innymi pierwszy wymóg, dotyczący limitu uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo przychodów. Zrezygnowano także z ostatniego warunku, dotyczącego konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo obniżono stawki estońskiego CIT-u. Dzisiaj przedsiębiorcy mogą rozliczać się według stawek 15 lub 10 procent dla małych firm oraz 25 lub 20 procent dla dużych firm. Po zmianach mali podatnicy zapłacą bezwarunkowo 10 procent, a duzi 20 procent. Wspólnicy będą też mogli też obniżyć podatek dochodowy PIT z tytułu otrzymania dywidendy o 70 lub 90 procent zapłaconego CIT. Poza tym spółki otrzymają możliwość kwartalnego rozliczania VAT w przypadku gdy ich wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 4 milionów euro.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Dzięki temu możemy świadczyć naszym klientom skuteczną pomoc prawną i podatkową. Prowadzimy audyty i przeglądy finansowe, świadczymy kompleksowe doradztwo i pomagamy naszym klientom znaleźć optymalne dla nich rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu.