Biegli rewidenci i księgowi na spotkaniu z wiceministrem finansów

19 stycznia 2024 r. odbyło się ważne dla biegłych rewidentów i księgowych spotkanie. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) Kamil Jesionowski oraz prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) dr hab. Stanisław Hońko zostali bowiem zaproszeni przez wiceministra finansów Juranda Dropa. Tematem ich dyskusji były regulacje w zakresie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim. Co wynikło z tego spotkania? O tym przeczytasz poniżej.

Kilka słów o praktyce

Prezesi KRBR oraz SKwP mieli możliwość przedstawić wiceministrowi finansów swoje spostrzeżenia na temat pracy biegłych rewidentów i księgowych. W szczególności omawiali kwestię nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Wspominali o tym, jak ten nadzór dzisiaj funkcjonuje oraz jak przebiega współpraca Agencji z samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Na spotkaniu co nieco zostało także powiedziane o implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD), która jest ostatnio przedmiotem licznych dyskusji w gronie biegłych rewidentów. Wiele mówi się o tym, jaki wpływ ma ta dyrektywa na obowiązki osób wykonujących zawód biegłego rewidenta. A niewątpliwie wiele trzeba będzie zrobić by odpowiednio przygotować samorząd do wdrożenia dyrektywy. Istotne może być wsparcie merytoryczne i techniczne ze strony resortu finansów.

Dokąd zmierza zawód biegłego rewidenta?

Przy okazji prezesi KRBR i SKwP omówili także z wiceministrem finansów swoje wizje przyszłości zawodu biegłego rewidenta i księgowego. Na spotkaniu podkreślono, jak ważną kwestią jest współpraca Ministerstwa Finansów z instytucjami zrzeszającymi biegłych rewidentów i księgowych. W końcu w procesie legislacyjnym niezwykle istotny jest głos przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów biegłych rewidentów i księgowych. To oni bowiem są „na pierwszej linii frontu” i wiedzą, jakie przestrzenie w ich branżach wymagają poprawy.

Wiceminister finansów Jurand Drop podkreślił, że współpraca z księgowymi i biegłymi rewidentami jest dla niego niezwykle ważna. A to szczególnie pod kątem konsultacji projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości i audytu oraz w toku prac Komitetu Standardów Rachunkowości. Wiceminister zwrócił także uwagę na to, że dzięki sprawnej współpracy możliwa jest realizacja wielu inicjatyw, mających wpływ na kształtowanie mechanizmów rynkowych.

Wieje wiatr pozytywnych zmian

Wszyscy mamy nadzieję, że głos praktyków, w tym biegłych rewidentów i księgowych rzeczywiście będzie uwzględniany przy projektowaniu nowych regulacji czy podejmowaniu inicjatyw. W końcu tak naprawdę wszyscy mamy wspólny cel. Stawiamy na rozwój gospodarczy naszego kraju, a zarazem nasz wspólny sukces. Oby więcej było tak owocnych spotkań. Środowisko biegłych rewidentów i księgowych jest zawsze otwarte na merytoryczne dyskusje o finansach, rachunkowości i audycie.