Co Cię czeka po przekształceniu w spółkę?

W artykule „JDG a spółka z o.o. – która forma działalności jest bardziej opłacalna?” pisaliśmy o tym, że w wielu przypadkach spółka z o.o. może okazać się zdecydowanie bardziej atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Decydując się na ten krok, warto zatem wiedzieć jakie zmiany wiążą się z przekształceniem.

Spółka posiada osobowość prawną

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną. To oznacza, że stanowi ona odrębny byt od jej wspólników czy zarządu. Jeżeli będziesz chciał wziąć kredyt w ramach prowadzonej działalności to przestanie mieć znaczenie Twoja własna zdolność kredytowa. Istotne będzie to, czy taką zdolność kredytową ma spółka. Na szczęście start-upy mogą dzisiaj liczyć na wygodne i elastyczne sposoby finansowania inwestycji nawet jeżeli nie wykazują jeszcze stałego przychodu. W kontekście kredytu odrębna osobowość prawna spółki nie stanowi zatem żadnego ograniczenia czy problemu. Podobne zasady dotyczą oczywiście innych, potencjalnych zobowiązań. Stroną każdej podpisywanej umowy będzie spółka, a nie jej wspólnicy lub zarząd.

Transparentne transakcje w spółce z o.o.

Prowadząc JDG nie trzeba szczególnie zwracać uwagi na sposób zapłaty za określone towary czy usługi. Można w tym celu posłużyć się gotówką, zrobić przelew albo zapłacić kartą i w zasadzie nawet nie swoją. Można też zapłacić przy użyciu dowolnego rachunku bankowego, niekoniecznie związanego z prowadzoną działalnością. Przekształcenie w spółkę z o.o. nakłada na przedsiębiorców nieco więcej obowiązków i większe restrykcje. Spółka z o.o. musi być bowiem transparentna. Najlepiej zatem by wszystkie transakcje były odnotowane na rachunku bankowym należącym do spółki. Warto też podkreślić, że spółka z o.o. zgodnie z przepisami jest zobowiązana do prowadzenia tak zwanej pełnej księgowości, czyli dość rozbudowanego sposobu raportowania. Raz w roku natomiast składa sprawozdanie finansowe, obejmujące rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe.

Zysk nie trafia bezpośrednio na konto wspólników

Przy JDG od razu można korzystać z zarobionych pieniędzy. Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. na zyski trzeba jednak najczęściej poczekać. Jeżeli nie jesteś po prostu zatrudniony w spółce jako pracownik albo nie otrzymujesz wynagrodzenia członka zarządu, to zgodnie z przepisami zysk ze spółki otrzymasz dopiero na koniec roku, w formie dywidendy. Nie należy się jednak tym martwić, ponieważ istnieją inne formy „wyciągnięcia” pieniędzy ze spółki. Możliwe są chociażby zaliczki na poczet dywidendy. Trzeba przy tym pamiętać, ze w spółce z o.o. obowiązuje podwójne opodatkowanie. Osobno jest zatem opodatkowany podatkiem CIT zysk spółki, a osobno podatkiem PIT zysk wspólników.

Wspólnicy a zarząd

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej powoduje też, że zarządzanie przedsiębiorstwem najczęściej musi odbywać się w porozumieniu z innymi osobami. W końcu spółka z założenia jednak nie jest jednoosobowa. Warto zatem pamiętać o tym, jakie uprawnienia mają wspólnicy spółki, a jakie zarząd. Do najważniejszych praw wspólników w spółce z o.o. należy chociażby prawo do kontroli spółki, prawo głosu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, prawo do udziału w zyskach, a także prawo do zbywania udziałów. Zarząd z kolei reprezentuje spółkę na zewnątrz, kierując się wytycznymi od wspólników.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści świadczą kompleksowe doradztwo związane ze zmianą formy prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto przygotowujemy i badamy plany przekształcenia, plany połączenia, a także plany podziału spółek. Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i terminowi. Napisz do nas, a przedstawimy Ci ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.