Controlling: Kluczowe Narzędzia dla Zarządzania Finansami

Controlling to kluczowe narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. A jednak w wielu firmach kompletnie niedoceniane albo wręcz niestosowane. Dlaczego warto docenić jego siłę? Jak wdrożyć je poprawnie? Czym są kluczowe wskaźniki efektywności? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym najnowszym artykule.

Czym jest controling?

Controlling można wdrożyć w jednym, kilku lub wszystkich obszarach działalności firmy. Tymi obszarami może być w szczególności sprzedaż, produkcja, logistyka, marketing, finanse, administracja. Nasi specjaliści kładą nacisk na obszar finansowy. Dzięki controllingowi w tej sferze osoby zarządzające przedsiębiorstwem zyskują cenne informacje, które powinny mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe. W przestrzeni controllingu finansowego wykorzystuje się różnorodne analizy, w tym analizę przepływów finansowych, budżet, prognozy finansowe i inne statystyki obrazujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Controlling jest na co dzień stosowany zarówno w dużych, średnich, jak i małych podmiotach gospodarczych.

Jakie korzyści przynosi controlling?

Skutecznie prowadzony controlling daje przedsiębiorcom wymierne korzyści. Przede wszystkim pozwala na zoptymalizowanie kosztów, usprawnienie kontroli nad płynnością finansową oraz łatwiejsze zaplanowanie przyszłych inwestycji. Controlling to oszczędność czasu, a zarazem większa pewność dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, że ich decyzje są słuszne i mają podparcie w twardych danych finansowych. Oczywiście dane z controllingu pozwalają na natychmiastowe reagowanie, a nie tylko podejmowanie działań, na których efekty trzeba będzie czekać. W tym procesie uwzględnia się przy tym zarówno aktualne dane, te historyczne, jak i te prognozowane.

Controlling a kluczowe wskaźniki efektywności

Controlling jest nierozerwalnie związany z pojęciem kluczowych wskaźników efektywności. Z angielskiego Key Performance Indicators określa się je skrótem KPI. Te wskaźniki są uniwersalne i sprawdzają się w każdej branży i w odniesieniu do przedsiębiorstw różnej wielkości. Zadaniem audytorów czy też specjalistów od controllingu jest po pierwsze właściwe określenie KPI, by najskuteczniej spełniały swoją funkcję w danym przedsiębiorstwie. Następnie pod kątem tych wskaźników dokonuje się analizy dostępnych danych, by ostatecznie sporządzić zestawienia/wykresy, które odpowiedzą na wszystkie kluczowe pytania osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Wskaźniki controllingu finansowego, które warto monitorować

W kontekście controllingu finansowego na pewno należy wyróżnić takie wskaźniki, jak wskaźnik rentowności. Nie da się bowiem ukryć że sukces firmy w dużym stopniu zależy od jej zysku. Najczęściej używaną miarą zysku we wskaźnikach rentowności jest przy tym zysk netto. W tym kontekście trzeba wskazać chociażby na ROS (Return On Sales), który obrazuje wielkość zysku netto przypadającego na jednostkę przychodów ze sprzedaży. Istotny jest także wskaźnik ROA (Return On Assets) informujący o wielkości zysku przypadającej na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Ciekawym wskaźnikiem może być również EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), czyli zysk operacyjny firmy przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Controlling a aktualizacja wskaźników

Warto też podkreślić, że wskaźniki KPI muszą być raz na jakiś czas aktualizowane. Controlling jest bowiem dynamicznym procesem i jego zasady dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości – zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Trzeba pamiętać o nieustannie narastającej liczbie danych i informacji, presji ze strony konkurencji oraz konieczności posiadania wglądu w sytuację firmy z różnych perspektyw.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

Jeżeli chcesz wdrożyć efektywną kontrolę wewnętrzną w swojej firmie, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Mamy świadomość, że zatrudnienie wykwalifikowanego kontrolera finansowego może być bardzo kosztowne. Właśnie dlatego oferujemy controlling na godziny. To wariant, który sprawdzi się zarówno w większych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Podpowiemy Ci w jaki sposób wybrać odpowiednie KPI oraz w jaki sposób na bieżąco monitorować sytuację firmy. Zapraszamy do kontaktu.