COVID-19 a uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła polską i światową gospodarką. Mimo rządowego wsparcia niejeden przedsiębiorca stanął na granicy bankructwa. Wielu z nich myśli zatem o skorzystaniu z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzonego przez tak zwaną tarczę antykryzysową 4.0. Jak to działa?

Czym jest tradycyjne postępowanie restrukturyzacyjne?

Tradycyjne postępowanie restrukturyzacyjne uregulowane zostało w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Podobnie jak postępowanie upadłościowe stosuje się je wobec dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. W tym celu przepisy przewidują szereg procedur naprawczo-oddłużeniowych. Z jednej strony zatem wierzyciele mają w miarę możliwości odzyskać swoje należności. Z drugiej natomiast przedsiębiorstwo ma uporać się z problemem niewypłacalności. Takie postępowanie restrukturyzacyjne może przybrać cztery różne formy: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

Jak działa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne, prowadzone w okresie pandemii koronawirusa, toczy się według tych samych reguł, co jego tradycyjna wersja. Bazuje się wciąż na przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. W tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzono jednak pewne, istotne i upraszczające modyfikacje. Między innymi takie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. W takiej sytuacji dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym. Następnie sporządza propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych i przekazuje te dokumenty do doradcy. W kolejnym kroku zamieszcza obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dzień obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego momentu dłużnik ma cztery miesiące, aby porozumieć się ze swoimi wierzycielami i złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu.

O czym warto pamiętać?

Oczywiście istnieją w tym wszystkim pewne mechanizmy blokujące. Sąd uchyli skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli uzna, że nastąpiło lub może nastąpić pokrzywdzenie wierzycieli. Treść postanowienia Sądu zostanie opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, aby uniknąć ewentualnych nadużyć, związanych z utrzymywaniem skutków otwarcia postępowania. Regulacja tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadza również zapis, iż wdrożenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w terminie na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wyłączy odpowiedzialność członków zarządu spółek za długi cywilnoprawne, zaległości podatkowe i ewentualną szkodę, wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tej sytuacji musi jednak ostatecznie dość do zawarcia układu, aby przesłanki zostały spełnione. To jednak i tak duża ulga dla członków zarządów poszczególnych, zagrożonych przedsiębiorstw.

Jak skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Ustawodawca przyjął, że negatywne skutki ekonomiczne, powstałe w związku z pandemią COVID-19, będą odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas. Z tego powodu skorzystanie z rozwiązania tarczy antykryzysowej 4.0, czyli uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, będzie możliwe aż do 30 czerwca 2021 roku. Oczywiście specjaliści Kancelarii Magnet świadczą w tym zakresie niezbędną pomoc. Zapraszamy do kontaktu.