Czym różni się zawód biegłego rewidenta od księgowego?

Zawód biegłego rewidenta jest często mylony z zawodem księgowego. Laicy uważają, że przedstawiciele obu profesji mają podobny zakres zadań. Tymczasem są to zupełnie inne podmioty. Prawdą jest, że jedni i drudzy dysponują szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości i podatków, poza tym różni ich jednak absolutnie wszystko. Kim jest biegły rewident, a kim księgowy? Na czym polega ich współpraca?

Biegły rewident a księgowy

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego. Zajmuje się on nie tylko weryfikowaniem sprawozdań finansowych, z czym jest najczęściej kojarzony, ale również szeroko rozumianym doradztwem podatkowym. Wykonuje on czynności rewizji finansowej, świadczy usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów oraz świadczy usługi pokrewne takie jak: ocena stanu majątkowego i finansowego wybranej jednostki (due dilligence), kompilacja danych finansowych według uzgodnionych reguł i zasad. Nie można go jednak mylić z osobą księgowego. Ten drugi bowiem przede wszystkim prowadzi księgi rachunkowe, a także rozlicza i oblicza zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa, ustala wynik finansowy, a także gromadzi i archiwizuje dokumenty księgowe i sporządza sprawozdania finansowe.

Czym różni się zawód biegłego rewidenta od księgowego?

Wydawałoby się zatem, że zakres zadań w ramach obu profesji jest niemal identyczny. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim wykonywanie obu zawodów obarczone jest spełnieniem zupełnie innych wymagań – innego doświadczenia, dokumentów i zdanych egzaminów. Poza tym obie profesje zostały uregulowane w innych aktach prawnych. W pewnym sensie biegły rewident kontroluje pracę księgowego. Nie jest jednak do końca tak, że zawód biegłego rewidenta pełni rolę nadrzędną nad zawodem księgowego. Oba podmioty bowiem współpracują ze sobą, uzupełniając się wzajemnie wiedzą i umiejętnościami. Pierwszy kontakt z dokumentami firmy należy do księgowego. To on tworzy dokumenty, gromadzi i przechowuje. Dla dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa konieczny jest natomiast drugi element tej układanki, czyli swoista weryfikacja dokonanych czynności. Biegły rewident nie tylko kontroluje dokonane ustalenia, ale też świadczy usługi doradcze – analizuje, co będzie korzystne dla firmy w przyszłości, jakie rozwiązania pozwolą na uzyskanie jak największego zysku. Jego zadania zazębiają się z zadaniami księgowego.

Najważniejsza jest sprawna wymiana informacji

Dobra współpraca biegłego rewidenta z księgowym zasadza się przede wszystkim na sprawnej wymianie informacji. Właściwa komunikacja oraz odpowiednia organizacja pracy, w tym ustalenie trybu i zasad wymiany dokumentów sprawia, że przedstawiciele obu wspomnianych profesji tworzą “zgrabny tandem”. Czy można postawić wyłącznie na usługi biura księgowego lub biegłego rewidenta? Nie, ponieważ zakres ich zadań jest jednak odmienny. W określonych sytuacjach, przepisy prawa wymagają natomiast, aby dana czynność była wykonywana przez biegłego rewidenta.

Kancelaria Magnet – sprawna współpraca z biurami księgowymi

Kancelaria Magnet, jako kancelaria biegłych rewidentów, również chętnie współpracuje z biurami księgowymi. Chcemy bowiem zapewnić naszym Klientom kompleksowe usługi, obejmujące wszystkie możliwe aspekty doradztwa prawno-podatkowego dla firm. Zapraszamy do współpracy!