Dlaczego badanie współczynnika OZE jest tak ważne?

Pisaliśmy już o tym, czym jest współczynnik OZE. Odpowiadaliśmy też na pytania – na kim spoczywa obowiązek badania współczynnika OZE oraz jaka jest w tym rola biegłego rewidenta. Dzisiaj natomiast wyjaśniamy, dlaczego to badanie jest tak ważne.

Jakie sankcje za brak zgłoszenia do Prezesa URE?

Przede wszystkim warto podkreślić, że niezłożenie stosownego zgłoszenia Prezesowi URE w ustawowym terminie albo zawarcie w oświadczeniach nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, skutkuje nie tylko niespełnieniem ustawowego obowiązku. Przedsiębiorca przemysłowy musi także liczyć się z surowymi sankcjami. W efekcie nie będzie bowiem mógł korzystać z szeregu uprawnień i to przez okres aż 5 lat. Między innymi nie będą go dotyczyły preferencyjne warunki umarzania świadectw pochodzenia lub wnoszenia opłat zastępczych.

Ile można stracić?

W zależności od współczynnika OZE ulgi mogą natomiast wynieść od 20 do nawet 85 procent. Dzisiaj bowiem istnieją trzy kategorie ulg – 20, 40 oraz 85 procent. Kryterium decydującym o danej uldze jest rzecz jasna współczynnik OZE. W sytuacji, w której ten współczynnik kształtuje się na poziomie od 3 do 20 procent, przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na poziomie 20 procent. Przy współczynniku wynoszącym od 20 do 40 procent ulga wynosi aż 40 procent. Z kolei w przypadku gdy współczynnik przekroczy 40 procent, ulga sięgnie aż 85 procent.

Kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Oczywiście dla wielu osób wskazane procenty mogą być zupełnie abstrakcyjną wartością. Warto zatem przełożyć je na konkretne liczby. Przedsiębiorstwo, które zużywa rocznie zaledwie 5 Gwh (gigawatogodzin), może liczyć na ulgę w wysokości kilku tysięcy złotych rocznie. A im większe zużycie, tym w praktyce więcej pieniędzy pozostanie w kieszeni przedsiębiorcy. A czy w ogóle warto korzystać z odnawialnych źródeł energii? Oczywiście, że tak. OZE to generalnie rzecz biorąc mniejsze koszty związane z zakupem energii, ale i koszty dystrybucji.

Ceny energii wciąż na wysokim poziomie

Tymczasem ceny energii nieustannie rosną. Być może w gospodarstwach domowych nie jest to szczególnie odczuwalne z uwagi na rządową „tarczę energetyczną”. Szczęście korzystania z niższych cen energii mają poza gospodarstwami domowymi także podmioty wrażliwe (w tym między innymi szpitale, żłobki, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej), wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz niektóre inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. Większość przedsiębiorców każdego miesiąca płaci jednak bardzo wysokie rachunku.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Nasi specjaliści zajmują się nie tylko badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nie tylko wykonujemy przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Nie ograniczamy się też do wykonania audytów wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także kompleksowego due dilligence. Poza wskazanymi usługami w naszej ofercie znajdziesz również badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy. Zapraszamy do kontaktu!