Elektroniczne wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze już od 1 lipca

Od 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiony specjalny system teleinformatyczny dla elektronicznych tytułów wykonawczych. Dzięki niemu możliwe będzie przekazywanie do urzędów skarbowych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wykonawczymi drogą elektroniczną. Co warto wiedzieć na ten temat?

Informatyzacja procesu egzekucji

Elektroniczne przekazywanie wniosków egzekucyjnych jest możliwe od 2020 r. Do tej pory robiono to jednak przy użyciu tradycyjnych środków komunikacji elektronicznej, a równolegle wnioski można było składać w formie papierowej. Wprowadzenie specjalnego systemu teleinformatycznego całkowicie wyeliminuje tego typu dokumenty w formie papierowej. Zgodnie bowiem z art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji skorzystanie z drogi elektronicznej przekazywania dokumentów będzie obowiązkowe dla wszystkich wierzycieli. Forma papierowa pozostanie jedynie wyjątkiem stosowanym w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym. Warto przy tym wspomnieć, że tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych i niepieniężnych od 2020 r. mają bardzo sformalizowaną postać. Sporządza się je na specjalnych formularzach, uwzględniających wszystkie istotne dane, dotyczące dłużnika, wierzyciela, wierzytelności, a także organu egzekucyjnego.

Jakie korzyści wiążą się z systemem teleinformatycznym?

Uruchomienie nowego systemu elektronicznego do obsługi wniosków egzekucyjnych oznacza wiele korzyści dla wierzycieli. Przede wszystkim przekazywanie dokumentów do urzędów skarbowych będzie szybsze i skuteczniejsze. Poza tym system przyczyni się do przyspieszenia samej egzekucji. Praca Krajowej Administracji Skarbowej niewątpliwie zostanie usprawniona i stanie się znacznie skuteczniejsza. Przy okazji obie strony sporo oszczędzą, bo jak powszechnie wiadomo korzystanie z usług poczty polskiej jest coraz droższe. Specjaliści wskazują również, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczenie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego zapewni jego automatyczną rejestrację i jednocześnie wyeliminuje ewentualne spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.

Jak prawidłowo złożyć wniosek egzekucyjny?

Aby skutecznie złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym we właściwym urzędzie skarbowym, będzie trzeba skorzystać z systemu teleinformatycznego albo użyć środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty będą musiały przy tym zostać sporządzone w formacie XML w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Organy Krajowej Administracji Skarbowej są natomiast wyposażone w urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlenie pliku XML zawierającego tytuł oraz weryfikację podpisu lub elektronicznej pieczęci, którą został opatrzony plik.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą wszelkie nowinki i zmiany w rachunkowości, księgowości i prawie podatkowym. Sprawdzamy też wszelkie nowe mechanizmy, udostępniane przez organy skarbowe, a także udzielamy naszym klientom niezbędnych informacji na ten temat. Zapraszamy do kontaktu.