Funkcjonalność e-Urzędu Skarbowego zostanie rozszerzona

Jeszcze przed majówką Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Dzięki tej regulacji komunikacja między podatnikami a organami administracji skarbowej ma być znacznie wygodniejsza i skuteczniejsza. Co nas zatem czeka? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Łatwiejsza komunikacja z urzędem skarbowym

Procedowana ustawa ma przede wszystkim umożliwić dwustronną komunikację podatników z organami Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem portalu e-Urząd Skarbowy (e-US). Większość spraw z fiskusem będzie można zatem załatwić bez wychodzenia z domu i to w sposób kompleksowy. Elektroniczna forma uzyskiwania zaświadczeń będzie nie tylko wygodniejsza, ale również tańsza. Za wydawanie zaświadczeń w formie elektronicznej za pośrednictwem e-US nie będzie bowiem pobierana opłata skarbowa. Poza tym podatnicy wreszcie będą mieli do dyspozycji jeden system do wszystkich spraw podatkowych. Przypomnijmy bowiem, że dzisiaj równolegle funkcjonuje e-Urząd Skarbowy oraz Portal Podatkowy. Każdy z nich ma natomiast nieco inne funkcjonalności.

Rozbudowa portalu e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na poszerzenie prac nad portalem e-Urząd Skarbowy, ponieważ zauważono, że cieszy się on dużą popularnością. Zgodnie z danymi podanymi na stronie Ministerstwa Finansów, polscy podatnicy zalogowali się do niego już 70 milionów razy. Dzisiaj portal służy przede wszystkim do składania, zatwierdzania i przeglądania deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. E-Urząd Skarbowy oferuje też dostęp do bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma – służącej generowaniu i wysyłaniu plików JPK. Jednocześnie na portalu można sprawdzić wykaz posiadanych mandatów karnych, aktualne dane prowadzonej działalności, a także mikrorachunek podatkowy. Możliwość kontaktu z organami skarbowymi jest na razie dość ograniczona i sprowadza się w zasadzie do pism w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, zawiadomienia ZAW-NR oraz zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal).

Jakie funkcje zyska e-Urząd Skarbowy?

Oczywiście wszystkie czynności dokonywane za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego mają taką samą wartość jak te dokonywane osobiście w urzędzie lub listownie. W planach jest zatem znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu. Należy się spodziewać, że do końca roku platforma osiągnie swój docelowy kształt. Szczególnie interesującym, planowanym mechanizmem są między innymi e-Koncesje. Dzięki nim usprawnione zostanie wydawanie wszelkich koncesji i zezwoleń. Z e-Urzędu Skarbowego mają korzystać nie tylko podatnicy. Jednocześnie dostępny on będzie dla płatników, pełnomocników, a także komorników sądowych i notariuszy. Do pierwszego zalogowania nie jest przy tym konieczna wizyta w urzędzie. Dostęp można uzyskać korzystając z profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel albo podając dane podatkowe (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Na bieżąco śledzimy wszelkie nowinki techniczne ze świata prawa i rachunkowości. Zależy nam bowiem na tym, by nasi klienci jak najmniej czasu musieli poświęcać na formalności, a całą swoją energię skierowali na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Oferujemy przy tym kompleksowe doradztwo oraz pomoc we wszystkich prawno-podatkowych aspektach funkcjonowania firmy. Zapraszamy do kontaktu.