Jak się przygotować do badania planu przekształcenia?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. Podobnie niekiedy opłacalna jest zmiana formy prawnej na inny rodzaj spółki kapitałowej. Należy jednak pamiętać o wszystkich, związanych z tym zabiegiem ustawowych powinnościach. Jak przebiega przekształcenie? Jak przygotować się do badania planu przekształcenia? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Plan przekształcenia krok po kroku

Samo sporządzenie planu przekształcenia odbywa się zasadniczo w czterech krokach. Na tym, początkowym etapie kluczowa jest profesjonalna obsługa prawna. Adwokat lub radca prawny sprawnie przeprowadzi klienta przez proces przekształcenia. Po pierwsze zatem konieczne jest ustalenie terminu sporządzenia planu przekształcenia. W odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej obowiązuje forma notarialna. Po drugie konieczne jest przygotowanie sprawozdania finansowego oraz dokonanie wyceny aktywów i pasywów na dowolny dzień w miesiącu poprzedzającym termin sporządzenia planu. Tym zajmuje się księgowy. Po trzecie przygotowuje się plan przekształcenia, projekt oświadczenia/uchwały i umowy/statutu. To znów zadanie prawnika. Finalnie natomiast składany jest wniosek do sądu. Na tym ostatnim etapie warto pomyśleć o wyborze biegłego rewidenta.

Kto podlega badaniu?

Opinię biegłego rewidenta w sprawie poprawności i rzetelności planu przekształcenia sporządza się w dwóch przypadkach. Po pierwsze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Po drugie natomiast przekształcenia jakiejkolwiek spółki w spółkę akcyjną. To zdecydowanie najczęściej stosowane formy przekształcenia. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, poszukiwania biegłego rewidenta można zacząć już na etapie złożenia wniosku do sądu. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy. Sąd powinien wyznaczyć biegłego rewidenta w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a czas, w jakim badanie powinno zostać wykonane, wynosi nie więcej niż 2 miesiące od dnia wyznaczenia.

Badanie planu przekształcenia a badanie sprawozdania finansowego

W gruncie rzeczy badanie planu przekształcenia jest podobnym procesem w stosunku do badania sprawozdania finansowego. To również usługa atestacyjna zmierzająca do zapewnienia zgodności i rzetelności przygotowanego dokumentu. Biegły rewident w tej sytuacji również zbiera dowody badania poprzez ustalenie faktów i testy dokumentów stanowiących podstawę informacji zawartych w planie. Klient, przekazując dokumenty do badania składa natomiast oświadczenie o poprawności kompletności przekazanych danych i dokumentów.

Proces badania planu przekształcenia nie jest jednak identyczny w stosunku do badania sprawozdania finansowego. Istnieje w tym zakresie kilka różnic. Po pierwsze ostateczne zdanie w kwestii wyboru biegłego rewidenta należy do sądu. Przed sporządzeniem planu przekształcenia odbywa się wstępna konsultacja i weryfikacja załączników finansowych. Nie ma natomiast badania wstępnego. Nie ma także wymogu uczestnictwa w inwentaryzacji oraz niezależnych potwierdzeń stron trzecich (chyba że nie można inaczej zweryfikować sald). Przy sporządzaniu planu przekształcenia nie przygotowuje się także sprawozdania z działalności. A biegły rewident samodzielnie składa opinię do sądu.

O czym warto pamiętać?

W toku przekształcenia i w ramach przygotowania do badania planu przekształcenia, warto pamiętać o kilku elementach. Po pierwsze o wycenie aktywów i pasywów. Po drugie o inwentaryzacji sald. Po trzecie o skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej dane finansowe w planie i załącznikach. Przy czym szczególnie w tym zakresie należy uwzględnić klientów prowadzących książkę przychodów i rozchodów (KPiR). Po czwarte natomiast o zapewnieniu dostępności dokumentów, a także osób mających wiedzę na temat prowadzonych w danym podmiocie transakcji.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo i stabilny rozwój Twojej firmy

Poza usługami związanymi z audytem i przeglądami finansowymi, pomagamy również w poprawnym przygotowaniu planu przekształcenia oraz badamy wykonane plany przekształcenia. Wielu przedsiębiorców decyduje się bowiem na taki krok. Przekształcenie umożliwia płynną zmianę formy prawnej bez konieczności likwidacji tej działalności i zakładania nowej. Ten zabieg niesie za sobą wiele korzyści – od obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przez ochronę majątku osobistego i zwiększenie poziomu kontroli wewnętrznej, aż po możliwość skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, możliwość pozyskania inwestora lub możliwość wprowadzenia spółki na giełdę. Potrzebujesz pomocy w tym zakresie? Zapraszamy do kontaktu.