Jak się przygotować do wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa jest nieodłącznym elementem procesu przekształcenia. Będzie jednak potrzebna nie tylko wtedy, gdy dochodzi do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Kiedy jeszcze? Jak się do niej przygotować? O czym pamiętać? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Wycena przedsiębiorstwa – komu jest potrzebna?

Kompleksowa wycena przedsiębiorstwa jest potrzebna w wielu sytuacjach. To pierwszy krok do sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce. To także obowiązkowy element procesu wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innego podmiotu. W tym chociażby na drodze przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wycena niezbędna jest także wtedy, gdy wspólnicy spółki postanowią się rozstać i pójść innymi, biznesowymi drogami. Muszą w końcu wiedzieć jaki majątek w praktyce wypracowali w czasie dotychczasowej współpracy i jak się tym podzielić.

Wycena przedsiębiorstwa – od czego zacząć?

Wycena przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzona sprawnie i szybko wtedy, gdy przedsiębiorcy będą do niej odpowiednio przygotowani. Wcześniej należy bowiem zrobić kilka rzeczy, by podmiot zajmujący się wyceną miał komplet potrzebnych informacji na temat sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa. Kluczowe będzie zatem zebranie danych finansowych za poprzednie lata oraz przygotowanie bilansu na dzień wyceny. Tych czynności dokona księgowy. Następnie należy stworzyć prognozy/założenia do prognozy działalności na kolejne 2-3 lata oraz plany inwestycyjne. Tym już powinna zająć się osoba zarządzająca przedsiębiorstwem. Potrzebne będą także takie dokumenty, jak harmonogramy spłat kredytów, pożyczek oraz leasingu.

Wycena przedsiębiorstwa – o czym warto pamiętać?

Wyniki uwzględnione w sporządzonej wycenie przedsiębiorstwa są uzależnione od przyjętych założeń do modelu i poszczególnych parametrów. Jak każda inna wartość szacunkowa jest ona zatem subiektywna. Po sporządzeniu wyceny możliwe jest dokonanie korekty pewnych założeń. Wobec tego dyskusje nad wynikami wyceny potrafią się przeciągnąć w czasie, angażując też księgowych. Dodatkowo, im więcej zainteresowanych (w tym chociażby wspólników), tym większe ryzyko sporów i niezgody. Każda ze stron może powołać własnych wyceniających, więc proces może trwać dość długo.

Magnet Finance sp. z o.o. – finanse mamy pod kontrolą

Wycena przedsiębiorstw, aktywów rzeczowych, wartości niematerialnych i prawnych, marek, znaków towarowych, know how oraz patentów jest przedmiotem działalności Magnet Finance sp. z o.o. Poza tym oferujemy wsparcie dla biur rachunkowych, doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe i kontroling na godziny, a także pomoc w przygotowaniu planów przekształcenia.