Jak sporządzić sprawozdanie finansowe stowarzyszenia? – część I

W 2020 r. do katalogu podmiotów, zmuszonych do elektronicznego składania sprawozdań finansowych, dołączyły stowarzyszenia. Osoby zarządzające tymi podmiotami, muszą zatem zmierzyć się z nowymi obowiązkami i powinnościami. Jak zrobić to skutecznie i poprawnie?

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia – terminy

Sprawozdanie finansowe danego podmiotu należy przygotować, podpisać, zatwierdzić i wysłać do właściwego organu. W sprawozdaniu finansowym bierze się pod uwagę poprzedni rok obrotowy. W 2020 roku składane będą zatem sprawozdania za 2019 rok. Chodzi o okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Tylko w wyjątkowych przypadkach rok obrotowy może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Z reguły na sporządzenie sprawozdania finansowego poszczególne podmioty zobowiązane mają czas do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego, a zatem co do zasady do 31 marca 2020 r. Termin przyjęcia sprawozdania przez władze organizacji upływa natomiast z końcem 6 miesiąca nowego roku obrotowego. Z kolei na przekazanie sprawozdania do Urzędu Skarbowego organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mają 10 dni od daty jego zatwierdzenia, a na przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego organizacje prowadzące działalność gospodarczą i zarejestrowane w KRS mają 15 dni od daty jego zatwierdzenia. W tym roku wygląda to nieco inaczej z uwagi na epidemię koronawirusa. Terminy przesunięto o 3 miesiące. Sprawozdanie finansowe będzie trzeba sporządzić i podpisać do końca czerwca, a zatwierdzić do końca września.

Jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia musi mieć ściśle określoną formę. Należy w tym zakresie kierować się przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wzór sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych stanowi załącznik nr 6 do tej regulacji. Oczywiście wszystkie sprawozdania finansowe muszą mieć charakter elektroniczny. Chodzi zarówno o ich sporządzanie, jak i o podpisywanie. Aby forma elektroniczna została zachowana, należy wykorzystać tak zwaną strukturę logiczną, udostępnianą na stronach rządowych. Jeszcze raz należy podkreślić, iż w 2020 roku ten obowiązek dotyczy już nie tylko organizacji pozarządowych, prowadzących działalność gospodarczą, ale również tych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na marginesie warto też podkreślić, że stowarzyszenia kwalifikują się niekiedy jako organizacje pożytku publicznego i w związku z tym mogą też korzystać z uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych.

Kancelaria Magnet – pomagamy w realizacji ustawowych obowiązków

Specjaliści Kancelarii Magnet każdego roku przygotowują setki sprawozdań finansowych dla naszych klientów. Przeprowadzamy też liczne badania, jako biegli rewidenci. Dodatkowo oferujemy kompleksowe doradztwo i rozwiewamy wszelkie wątpliwości, dotyczące realizacji ustawowych obowiązków. Zapraszamy do kontaktu!