Przedsiębiorstwo w spadku – czy można rozliczyć PIT z małżonkiem?

W dobie szalejącego koronawirusa nie można zapominać o trwającej akcji #PIT2020. Od 15 lutego możliwe jest składanie rozliczenia PIT za 2019 rok. Teoretycznie jest prościej. Wszystko odbywa się bowiem elektronicznie i właściwie wystarczy kilka kliknięć. Pewne wątpliwości, co do sposobu złożenia PIT-a może mieć jednak małżonek zmarłego w 2019 r. przedsiębiorcy. Czy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczyć?

Dziedziczenie przedsiębiorstwa na nowych zasadach

Na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, wprowadzono możliwość dziedziczenia przedsiębiorstwa, należącego do osoby fizycznej. Spadkobierca może więc tymczasowo, pełniąc funkcję zarządu sukcesyjnego, prowadzić działalność jako firma w spadku. Uzyskane w ten sposób dochody trzeba jednak jakoś rozliczyć. Jak wynika z art. 49 pkt 1 wskazanej wyżej regulacji, przedsiębiorstwo w spadku jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będącą podatnikiem, o którym mowa w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany dochód trzeba zatem rozliczyć, bazując na przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Powołując się więc na art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym – przedsiębiorstwo w spadku, stanowiące jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia: 1) zarządu sukcesyjnego albo 2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia o kontynuowaniu działalności gospodarczej. Z art. 7a tego aktu wynika natomiast, że przychody z przedsiębiorstwa w spadku uznaje się za tak zwane przychody ze źródła. Za przychody przedsiębiorstwa w spadku należy natomiast uznać wszystkie przychody związane z działalnością prowadzoną przez to przedsiębiorstwo, w tym w formie spółki cywilnej. Nadto, do przychodów zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku, niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte przez zmarłego przedsiębiorcę, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł.

Czy PIT można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Wiadomo zatem, że dochód z przedsiębiorstwa w spadku należy rozliczyć w oparciu o przepisy ustawy o PIT. Jasne jest również, co konkretnie stanowi przychód z przedsiębiorstwa. Pozostaje jednak pytanie, czy w tej sytuacji małżonek zmarłego przedsiębiorcy może rozliczyć PIT razem ze swoim małżonkiem? W oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o PIT – wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który spełnił dwie przesłanki. Po pierwsze zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Po drugie natomiast pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. No ale jak to odnieść do przedsiębiorstwa w spadku?

Przedsiębiorstwo w spadku rozliczane jest odrębnie

Związek małżeński ma charakter niemajątkowy, osobisty i jest ściśle związany z osobą podatnika. Przedsiębiorstwo w spadku tworzy natomiast zupełnie odrębny byt. W chwili śmierci byłego właściciela przechodzą na nie wszelkie majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, które odnosiły się do prowadzonej działalności gospodarczej. Należy zatem wyraźnie oddzielić to, co majątkowe oraz to, co niemajątkowe. Przedsiębiorstwo w spadku to zupełnie nowy podatnik, który musi rozliczyć się odrębnie. Nie ma zatem możliwości, aby małżonek zmarłego przedsiębiorcy rozliczył swój dochód wspólnie z małżonkiem. Takie stanowisko zostało zresztą potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2020 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.644.2019.2.KS, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe i finansowe

Specjaliści Kancelarii Magnet oferują kompleksowe doradztwo podatkowe i finansowe. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości naszych klientów, w tym te, dotyczące sposobu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.