Jak wybrać spółki do porównań?

Metoda porównawcza nazywana jest inaczej metodą mnożnikową albo metodą rynkową. To popularny i często stosowany sposób wyceny przedsiębiorstwa. Bazuje ona na porównaniu wyników ekonomiczno-finansowych, osiąganych przez wyceniane przedsiębiorstwo z innymi, uzyskiwanymi przez porównywalne spółki. Kluczową kwestią w tym zakresie jest natomiast dobór odpowiednich danych do porównań.

Należy stawiać na jakość, a nie na ilość

Jakość realizowanej wyceny przedsiębiorstwa zależy od właściwego doboru porównywanych spółek, a także ich odpowiedniej liczby. Oczywistym jest, że im posiadamy większą liczbę podmiotów do porównań, tym otrzymamy dokładniejszy wynik wyceny. W tym zakresie warto jednak postawić na jakość danych, a nie ich ilość. Nie ma bowiem sensu dorzucać na siłę kolejne podmioty, które prezentują dane mniej porównywalne od tych, które już posiadamy.

Podmioty porównywalne, czyli jakie?

Spółka może zostać uznana za porównywalną, jeżeli spełnia kilka podstawowych kryteriów porównywalności. Po pierwsze powinna ona posiadać tożsamy przedmiot działalności i zbliżony model biznesowy. Przedsiębiorstwa usługowe, porównujemy zatem wyłącznie z innymi przedsiębiorstwami usługowymi, a nie z handlowymi lub produkcyjnymi, nawet jeżeli działają w tej samej branży. Po drugie porównywana spółka powinna działać na tym samym lub podobnym rynku geograficznym. Należy mieć na względzie podobne uwarunkowania rozwoju, różnice kulturowe, a także uwarunkowania prawne badanych obszarów. Kolejnym istotnym czynnikiem jest skala działalności. Nie można mieszać spółek, działających w skali mikro, z wielkimi przedsiębiorstwami, osiągającymi milionowe obroty. Finalnie należy brać pod uwagę strukturę majątkową, strukturę finansowania (kapitału własnego i długu) oraz dochodowość firmy. Oczywiście pewne elementy można korygować przy użyciu odpowiednich korekt. Warto jednak poszukać maksymalnie zbliżonych danych.

Co zrobić, jeżeli mamy zbyt małą liczbę danych?

Może się również zdarzyć, że znajdziemy wyłącznie małą grupę podmiotów, które dodatkowo cechują się wątpliwą porównywalnością. Czy w takiej sytuacji stosowanie metody mnożnikowej ma jakikolwiek sens? Oczywiście można ten sposób wykorzystać do oszacowania wartości przedsiębiorstwa, ponieważ jest to stosunkowo łatwa metoda. Uzyskane w ten sposób dane mogą być jednak niedokładne. Jeżeli zależy nam zatem na rzetelnej wycenie, powinniśmy metodę mnożnikową potraktować jedynie jako formę pomocniczą. Z kolei dla pełnej wyceny przedsiębiorstwa, należy wybrać inną metodę, z szerokiego, dostępnego katalogu.

Specjaliści od wyceny przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet współpracują z różnymi firmami, obracającymi się w różnych branżach. Dla nich wszystkich świadczymy również kompleksowe usługi z zakresu wyceny przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, wyceny wartości niematerialnych, wierzytelności oraz innych aktywów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!