Jak wycofać się z rynku rosyjskiego i nie stracić?

Wielu przedsiębiorców wycofuje się dzisiaj z rosyjskiego rynku. Częściowo jest to podyktowane gestem solidarności z walczącą Ukrainą, a częściowo kryzysem w Rosji, kolejnymi sankcjami oraz widmem nacjonalizacji. Niestety najczęściej taka zmiana kierunku działalności gospodarczej nie odbywa się bez strat. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Z jakich obowiązujących obecnie przepisów można skorzystać?

Ratunkiem dla polskich przedsiębiorców mogą być przede wszystkim trzy reguły obowiązujące w polskim systemie prawnym. Po pierwsze to, że straty w środkach trwałych nie stanowią kosztu pod kątem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a przynajmniej w części pokrytej odpisami amortyzacyjnymi. Możliwe jest zatem rozliczenie niezamortyzowanej części majątku. Po drugie to, że koszt mogą stanowić straty powstałe na skutek likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych. W tym zakresie istnieje jedynie wyłączenie, dotyczące tych środków trwałych, które straciły przydatność na skutek zmiany rodzaju działalności. Po trzecie to, że możliwe jest rozliczenie kosztów zaniechanych inwestycji.

A co z udziałowcami i ewentualnymi karami?

Oczywiście wskazane wyżej rozwiązania nie są dedykowane wszystkim podatnikom. Problem Oczywiście wskazane wyżej rozwiązania nie są dedykowane wszystkim podatnikom. Problem będą mieli przedsiębiorcy działający poprzez spółki pozostające rosyjskimi podatnikami. Szansą dla tych podmiotów jest jednak odpis aktualizacyjny w księgach. Aczkolwiek ten odpis nie będzie oczywiście kosztem podatkowym. Sprzedając udziały w rosyjskich przedsiębiorstwach podatnik będzie mógł rozliczyć stratę, nie odliczając jej jednak od dochodów z bieżącej działalności, ale z zysków kapitałowych. Oczywiście odrębną kwestią są też wszelkie kary i odszkodowania związane z zerwaniem kontraktów. Teoretycznie obowiązuje rozporządzenie Rady UE, zgodnie z którym przedsiębiorca z Rosji objęty sankcjami nie może dochodzić roszczeń związanych z niewykonaniem umowy. Tak czy inaczej finał tego typu spraw będzie miał najpewniej miejsce w sądzie.

W oczekiwaniu na dodatkowe rozwiązania prawne

Specjaliści w zakresie prawa podatkowego mają nadzieję, że pojawią się dodatkowe ulgi lub inne rozwiązania pozwalające polskim przedsiębiorcom w jakikolwiek sposób uporać się ze stratami wynikającymi z zerwaniem współpracy z rosyjskimi kontrahentami. Nie ulega wątpliwości, że w tym zakresie powinny pojawić się dodatkowe regulacje. Nie chodzi oczywiście o jakieś szczególne dofinansowania, ale raczej spojrzenie przychylnym okiem na sytuację przedsiębiorców przez fiskusa. Oczywiście Kancelaria Magnet na bieżąco śledzi sytuację prawną i podatkową. Będziemy wspierać naszych klientów i oferować niezbędną pomoc, by ułatwić im przetrwanie tego trudnego, wojennego czasu. Zapraszamy do kontaktu.