JDG a spółka z o.o. – która forma działalności jest bardziej opłacalna?

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie dużej nowelizacji podatkowej określanej mianem Polskiego Ładu. Podatnicy nie zdążyli jednak jeszcze oswoić się z tą regulacją. Ustawodawca nieustannie bowiem zaskakiwał kolejnymi zmianami. Aktualnie wydaje się, że Polski Ład przybrał swój docelowy kształt. To zatem idealny moment by zastanowić się nad tym, czy JDG jest nadal najbardziej opłacalną formą działalności gospodarczej. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule.

JDG po zmianach Polskiego Ładu

Polski Ład nieźle „namieszał” w sposobie rozliczania przychodu z jednoosobowej działalności gospodarczej i niestety w większości przypadków na niekorzyść podatników. Przede wszystkim zmianie uległ sposób obliczania składki zdrowotnej. Jeszcze w 2021 roku była ona uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Teraz należy ją obliczać w oparciu o uzyskany przez przedsiębiorcę dochód lub przychód, w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Gdyby tego było mało, składki zdrowotnej nie można już uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu i wygodnie odliczyć. A przynajmniej nie w kontekście skali podatkowej. Podatnicy podatku liniowego mogą powiększyć koszt uzyskania przychodu o wartość składki zdrowotnej, ale obowiązuje w tym zakresie limit – 8700 złotych w skali roku. Z kolei przedsiębiorcy na ryczałcie mogą pomniejszyć przychody o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym.

JDG czy spółka – czy opłaca się zmienić formę działalności?

Generalnie zatem przedsiębiorcy płacą więcej. Nie pomogło nawet obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym dla podatników, którzy stosują opodatkowanie na zasadach ogólnych (skalę podatkową), do 12 procent. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad zmianą formy prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji opłacalna będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Ta forma zniechęca ze względu na mechanizm podwójnego opodatkowania. Z jednej strony bowiem spółka płaci swój własny podatek dochodowy – CIT. Z drugiej natomiast wspólnicy muszą zapłacić podatek przy wypłacie zysku – PIT. Jak można zatem zyskać? Jak płacić optymalne podatki? Gdzie tkwi przewaga spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nad jednoosobową działalnością gospodarczą?

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przede wszystkim wspólnicy spółki z o.o. nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której spółka jest jednoosobowa. Składki muszą też płacić członkowie zarządu, ale oczywiście tylko w wysokości uzależnionej od osiągniętego z tytułu pełnienia swojej funkcji dochodu. Istnieje też wiele możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania, ale to już temat na odrębny artykuł. Poza tym ogromna zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Niezależnie od tego co się wydarzy i w jak duże tarapaty wpakują się wspólnicy, to i tak będą odpowiadać tylko do wysokości wniesionego wkładu. W JDG odpowiadają niestety całym swoim osobistym majątkiem.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

Oczywiście zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwa w każdym momencie. Istnieją trzy sposoby przejścia na formę spółki z o.o. Po pierwsze możliwe jest zamknięcie JDG i założenie nowej spółki z o.o. Wówczas najczęściej trzeba przeprowadzić proces sprzedaży majątku z JDG do spółki z o.o. oraz cesja zawartych umów. Drugim sposobem jest wniesienie JDG jako wkładu do spółki z o.o. Trzecią metodą jest natomiast przekształcenie JDG w spółkę z o.o., co prawdopodobnie daje najwięcej korzyści. Na pewno stanowi też najpłynniejszy proces, który daje bezpieczeństwo finansowe i nie powoduje przestojów w działalności przedsiębiorstwa.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści o przekształceniach wiedzą niemal wszystko. Szybko i bezproblemowo przeprowadzą Cię przez ten proces. Świadczymy kompleksowe usługi związane z badaniem planów przekształcenia, badaniem planów połączenia, a także badaniem planów podziału. Dzięki temu zabiegowi można natomiast wiele zyskać. Przede wszystkim obniżyć koszty prowadzenia działalności, poprawić bezpieczeństwo prowadzonej działalności i ochronić swój majątek osobisty, skorzystać z preferencyjnych form opodatkowania i wiele więcej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zapraszamy do kontaktu.