Kancelaria Magnet – działamy w różnych przestrzeniach

Wielokrotnie powtarzamy, że rozumiemy wartość biznesu, bo rzeczywiście tak jest. Staramy się być blisko przedsiębiorców i wspierać ich w każdym aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej. Znamy problemy naszych klientów i staramy się im jak najskuteczniej przeciwdziałać.

Wspieramy firmy produkcyjne

Mniej więcej jedną trzecią naszych klientów stanowią dzisiaj firmy produkcyjne. Działają one w różnych branżach – chemicznej, metalowej, odzieżowej, meblarskiej, elektronicznej i wielu innych. To podmioty zatrudniające kilkunastu, ale czasem i kilkuset pracowników, posiadające własne magazyny i hale produkcyjne, jak i wynajmujące przestrzenie na potrzeby prowadzonej działalności. To rozpoznawalne na rynku marki, ale i te wciąż zdobywające popularność. Wszystkich naszych klientów prowadzących przedsiębiorstwa produkcyjne łączą jednak podobne problemy. Dzisiaj ta sfera biznesu najczęściej nie narzeka na swoją sytuację finansową, ale za to boryka się z trudnościami związanymi z wysokimi kosztami pracy oraz dostępem do wykwalifikowanych pracowników. Te podmioty wspieramy nie tylko w zakresie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzamy też kompleksowe audyty, które pozwalają firmom obrać właściwy kurs, a także świadczymy inne usługi atestacyjne.

Pomagamy firmom handlowym

Wśród naszych klientów znajdują się również firmy handlowe. To podmioty mające kilka punktów handlowych w obrębie jednego powiatu, ale i te operujące kilkoma tysiącami punktów handlowych w całej Polsce, a nawet istniejące na rynku europejskim. Problemami tych przedsiębiorstw są dzisiaj najczęściej zatory płatnicze, podatność na sezonowość sprzedaży, duża konkurencja na rynku, a także duże ryzyko niewypłacalności. Sytuacja finansowa tych firm przedstawia się w obrębie dość szerokiej amplitudy. Tym większe ich zapotrzebowanie na regularne audyty finansowe. Jednocześnie dla tych klientów często przygotowujemy plany przekształcenia, ponieważ dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku niejednokrotnie zmusza przedsiębiorców do podejmowania dość drastycznych decyzji.

Współpracujemy z firmami usługowymi

Dużą grupę naszych klientów stanowią nadto firmy usługowe. One z kolei przeżywają dzisiaj największy kryzys. Zasadniczym problemem, z którym muszą się na co dzień mierzyć, jest brak płatności ze strony kontrahentów. On tworzy się trochę na zasadzie domina. Podmiot, który ma trudności finansowe nie płaci swoim usługobiorcom, a ci usługobiorcy z uwagi na to nie płacą swoim kontrahentom i w ten sposób napędza się spirala. Z Krajowego Rejestru Długów wynika, że ponad 250 tysięcy przedsiębiorców ma łącznie aż 9 miliardów złotych długu, a podobno co drugi przedstawiciel mikro, małych i średnich firm deklaruje, że przynajmniej raz zdarzyło mu się nie zapłacić kontrahentowi w wyznaczonym terminie. Z uwagi na swoje problemy firmy usługowe najczęściej sięgają po naszą pomoc w formie doradztwa księgowego i kontrolingu na godziny.

Świadczymy usługi na rzecz biur rachunkowych i kancelarii prawnych

Specyficzną kategorią naszych klientów, którą trzeba wyodrębnić z tych, wcześniej wymienionych są także biura rachunkowe i kancelarie prawne. Szybkie tempo zmian w prawie, a jednocześnie postępująca cyfryzacja powoduje, że biura rachunkowe mają coraz więcej pracy, a zarazem coraz mniej czasu na zgłębianie obowiązujących przepisów. Właśnie dlatego szukają pomocy, a my im tę pomoc oferujemy. Dzięki naszemu wsparciu biura rachunkowe zyskują kompleksowy, zdalny nadzór księgowy, lepsze przygotowanie do kontroli zewnętrznych, a także oszczędzają na kosztach kierowników. Ich praca przestaje być także tak bardzo stresująca, bo wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomocną dłoń.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Naszych klientów wspieramy na różnych płaszczyznach. Przeprowadzamy kompleksowe audyty i przeglądy finansowe, przygotowujemy plany przekształcenia, oferujemy doradztwo podatkowe, księgowe i kontroling na godziny. Współpracujemy także ze specjalistami w zakresie wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. Zapraszamy do kontaktu.