Kancelaria Magnet – jak to wszystko się zaczęło…

Dzisiaj Kancelarię Magnet tworzy kilkanaście osób – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, specjalistów w dziedzinie finansów oraz zajmujących się wyceną. Jak większość firm, osiągających duże sukcesy, nie powstała jednak z dnia na dzień. Dzisiejszy kształt Kancelarii Magnet to efekt kilkunastu lat ciężkiej i wytężonej pracy.

„Sukces nie jest celem, to podróż” – Zig Ziglar

Kancelarii Magnet nie byłoby gdyby nie jej założycielka i dzisiejszy Prezes Zarządu. Monika Wołczyńska, bo o niej mowa, rozpoczęła swoją zawodową ścieżkę w dość typowy sposób. Po studiach została zatrudniona w bardzo dużej, międzynarodowej firmie audytorskiej. Tam zdobywała doświadczenie, praktykę, uczyła się współpracy z klientami oraz tego, w jaki sposób tworzyć zgrany zespół zaufanych współpracowników. To również w tym okresie zdobyła brytyjskie uprawnienia biegłego księgowego.

„Droga do sukcesu jest zawsze w trakcie budowy” – Lily Tomlin

Jej ambicje i marzenia sięgały jednak dalej – ponad pracę w korporacji i ponad rolę księgowego. Po odejściu z firmy uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta i rozpoczęła pracę jako audytor. Przez dłuższy czas pracowała w strukturach dużych podmiotów gospodarczych. Przeszła ścieżkę kariery na stanowiskach doradcy, dyrektora finansowego oraz członka zarządu. Z czasem, chcąc zobaczyć, jak wygląda świat „po drugiej stronie biurka”, czyli z perspektywy klienta, zaczęła także działać w strukturach przedsiębiorstw z branży technologicznej. Tam pomagała w optymalizowaniu ich działalności oraz restrukturyzowaniu. Prowadziła szereg projektów, w tym zmierzających do usprawnień w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwie, odpowiednim budżetowaniu czy uzyskiwaniu rozmaitych koncesji.

„Na ścieżce przedsiębiorczości upór w dążeniu do celu jest najważniejszy” – Aliko Dangote

Ta wiedza i doświadczenie, wynikające z łączenia usług doradczych i praktyki, pozwoliły jej na uzyskanie solidnej bazy do rozpoczęcia działalności na własną rękę. Tak właśnie w 2006 r. powstała Kancelaria Magnet. Firma przechodziła różne etapy swojego rozwoju. Początkowo, przez mniej więcej 7 lat działalności, skupiała kilka osób, które współpracowały ze sobą zdalnie. Wtedy jeszcze Monika Wołczyńska łączyła prowadzenie własnej działalności z innymi aktywnościami, w tym zasiadaniem w zarządach większych podmiotów. Z czasem zrozumiała jednak, że jej zawodowe ambicje i marzenia skupiają się wyłącznie w obrębie Kancelarii Magnet. Wtedy firma zyskała swoją pierwszą prawdziwą siedzibę oraz pojawili się pierwsi pracownicy etatowi. Ten etap Monika Wołczyńska określa jako najważniejszy w swojej działalności. Zrozumiała wtedy, że zaangażowanie, poświęcony czas i wysiłek w rozwój firmy bezpośrednio przekłada się na wzrost przychodów i wzrost efektywności tego biznesu.

„Drabina sukcesu nigdy nie jest zatłoczona na szczycie” – Napoleon Hill

Kolejny etap to uzyskanie mocnej pozycji na rynku usług doradczo-audytorskich. Kancelaria Magnet rozwijała się stopniowo. Po zatrudnieniu pierwszych pracowników etatowych osiągała średni roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 20%. Dzisiaj to mniej więcej 40% rok do roku. Kancelaria Magnet współpracuje z ponad setką klientów. Mniej więcej jedną trzecią stanowią firmy produkcyjne, około 10% firmy handlowe, a pozostałe to firmy usługowe. Klienci Kancelarii Magnet nie pochodzą wyłącznie z Krakowa i Małopolski. To również kontrahenci ze Śląska, województwa mazowieckiego, a nawet z Wielkopolski. Głównie to sektor MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Poza tym istotnym aspektem działalności Kancelarii Magnet jest współpraca partnerami biznesowymi, czyli biurami rachunkowymi oraz kancelariami prawnymi.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Przez lata działalności Kancelaria Magnet zatrudniała coraz więcej pracowników, poszerzała swoją specjalizację, otwierała się na współpracę z nowymi branżami. Świętowała także kolejne sukcesy i zdobywała nowe osiągnięcia. Specjaliści Kancelarii Magnet uczestniczyli w istotnych wydarzeniach w świecie usług finansowych, w tym chociażby w Międzynarodowym Forum Gospodarczym, które skupiało kilkuset przedsiębiorców. Kancelaria Magnet otrzymała także tytuł Laureata Programu oraz Złote Godło Quality International w kategorii: Usługi (Audyt finansowy). A to tylko w bieżącym – 2023 roku.