Księgowi zmierzą się z nowymi obowiązkami

Zawód księgowego jak żaden inny wiąże się z ciągłą koniecznością dokształcania się i uzupełniania swojej wiedzy. Dynamicznie zmieniające się prawo powoduje, że czasem wręcz trudno nadążyć za kolejnymi modyfikacjami. Już niebawem przedstawiciele tego zawodu będą musieli zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Co ich czeka? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Kolejne etapy nowelizacji

Nadchodzące zmiany spowodowane są przede wszystkim ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. To regulacja implementująca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Kolejne modyfikacje pojawiają się w polskim systemie prawnym etapami. Pierwsze zmiany weszły w życie 15 maja, kolejne wejdą 31 lipca, a jeszcze następne 31 października 2021 r. Niektóre modyfikacje mają charakter kosmetyczny, inne znacząco wpływają na pracę księgowych oraz sytuację przedsiębiorców.

Niecały miesiąc na przygotowania

To co obecnie najbardziej interesuje księgowych, to zmiany wchodzące w życie od 31 lipca 2021 r. Od tego dnia będzie obowiązywał bowiem rozszerzony katalog instytucji zobowiązanych. Do obecnej konstrukcji dodano między innymi przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług, polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących instytucjami obowiązanymi. Tym samym księgowi będą musieli również realizować postanowienia ustawy, w tym wiele nowych obowiązków. To wszystko wymaga odpowiednich przygotowań.

Jakie nowe obowiązki czekają księgowych?

W związku z rozszerzeniem katalogu podmiotów zobowiązanych księgowi będą musieli między innymi opracować i wdrożyć wewnętrzne procedury dotyczące prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby, wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie będą musieli wyznaczyć członka organu zarządzającego, odpowiedzialnego za wdrożenie nowych regulacji, a także pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami wspomnianej ustawy. Do tego dojdą różnorodne obowiązki szkoleniowe i dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Zmiany od 31 października 2021 r.

Jednak najwięcej pracy czeka księgowych po 31 października 2021 r. Wtedy bowiem wejdzie w życie ostatnia partia przepisów nowelizacji. Wówczas rozszerzony zostanie katalog podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjenci rzeczywiści będą też mieli obowiązek dostarczenia wszystkich informacji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia i aktualizacji danych w CRBR. Czasu nie będzie zbyt wiele. Nowelizacja zakłada bowiem termin siedmiu dni liczonych od dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub od wystąpienia zdarzenia wymagającego aktualizacji danych zawartych w CRBR. Przy czym księgowi będą musieli czuwać nad tym, co wynika ze stanu faktycznego i jakie dane zawarte są w CRBR. Wszelkie niezgodności trzeba będzie zgłosić.

A co już obowiązuje?

Dla przypomnienia warto też dodać, że w ramach pierwszej partii zmian od 15 maja 2021 r. obowiązują nowe definicje niektórych pojęć, użytych w ustawie. W ten sposób doprecyzowano między innymi definicję beneficjenta rzeczywistego. W pewnym sensie rozszerzyła ona katalog podmiotów, mogących stać się beneficjentami rzeczywistymi. Proces ustalania tego, kto realizuje przesłanki ustawowe, a kto nie, jest dzisiaj nieco bardziej wymagający i złożony. Należy bowiem wziąć pod uwagę „każdą osobę fizyczną”, która realizuje kryteria, określone w art. 2 ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach i przygotowują optymalne rozwiązania. Dzięki temu możemy świadczyć naszym klientom kompleksową pomoc. Mamy ofertę szytą na miarę potrzeb polskich przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu.