Kto powinien przygotować master file, czyli dokumentację grupową?

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Właśnie dlatego warto przypomnieć o tym, że niektórzy przedsiębiorcy w 2021 roku będą mieli nowe obowiązki. Wymagane będzie bowiem sporządzenie dokumentacji grupowej, czyli tak zwanego master file. Jak zrobić to poprawnie? Kto musi zrealizować taki obowiązek? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Pierwotnie obowiązywały inne ustalenia

Pierwotnie termin na sporządzenie tak zwanego master file miał przypadać znacznie wcześniej. Przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zakładały bowiem, że przedsiębiorcy zrealizują ten obowiązek do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku. W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym był to zatem termin 30 września 2020 r. W związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz trudnościami ekonomicznymi wielu przedsiębiorców, zdecydowano się jednak na zmiany. Tak zwana tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła wydłużenie terminów raportowania obowiązków w zakresie cen transferowych. Przesunięto zarówno termin złożenia samej informacji o cenach transferowych, czyli tak zwanej TPR-C lub TPR-P, termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i termin przygotowania dokumentacji grupowej, czyli właśnie master file.

Terminy zostały wydłużone

Na mocy przepisów tarczy antykryzysowej 4.0 przesunięto zatem termin składania informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r. Jednocześnie czas na przygotowanie dokumentacji grupowej został wydłużony do 31 marca 2020 r. Oczywiście dotyczy to przedsiębiorców, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Obowiązki, związane z dokumentacją cen transferowych oraz dokumentacją grupową będą w tym czasie realizowane po raz pierwszy przez największe grupy kapitałowe. Wcześniej dotyczyły one wyłącznie mniejszych podmiotów. Nasi specjaliści już od pewnego czasu opracowują strategię działania. Doradzamy też naszym klientom, w jaki sposób poprawnie zrealizować nałożone na nich wymogi.

Kto powinien przygotować master file?

Należy zatem doprecyzować, że obowiązek złożenia dokumentacji grupowej, czyli master file, dotyczy podmiotów powiązanych, objętych konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną i należących do grup kapitałowych, jeżeli dodatkowo spełniają one dwa warunki. Po pierwsze gdy sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Po drugie natomiast, gdy skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 milionów złotych. Master file może przy tym zostać przygotowany przez inny podmiot z grupy, ale to nie zwalnia polskiego podatnika z odpowiedzialności za to, by dokumentacja była kompletna i jednocześnie zawierała wszystkie elementy wskazane w przepisach – nie tylko prawa unijnego, ale również polskiego.

Warto się upewnić…

Warto też podkreślić, że mimo iż mówimy o dużych podmiotach gospodarczych, mniejsze wcale nie mogą czuć się bezpieczne. Nawet jeżeli w poprzednich latach przedsiębiorcy nie kwalifikowali się do wyżej wskazanej grupy, a także z innych powodów nie musieli sporządzać master file, ten obowiązek może ich dotknąć w tym roku. Każdorazowo podatnicy powinni weryfikować wartość skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, do której należą. Należy też wspomnieć o kwestiach technicznych. Teoretycznie dokumentacji grupowej oraz lokalnej dokumentacji cen transferowych nie trzeba nigdzie wysyłać. Powinna być ona jednak gotowa w razie potencjalnej kontroli przez organy skarbowe.

Co powinna zawierać dokumentacja grupowa?

Ostatecznie należałoby zatem wskazać, co tak naprawdę powinien zawierać master file. Dokumentacja grupowa to dokument, który powinien zawierać cztery zasadnicze elementy. Po pierwsze opis danej grupy kapitałowej. Po drugie opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy. Po trzecie opis istotnych transakcji finansowych grupy. Po czwarte natomiast informacje finansowe i podatkowe grupy, w tym skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Przy czym, nawet jeżeli master file sporządzany jest przez inny podmiot z grupy, zawsze należy zweryfikować ten dokument pod kątem prawa polskiego. W tym zakresie ustawodawstwo poszczególnych państw członkowskich może bowiem nakładać nieco inne wymogi. Polskie przepisy są bardzo szczegółowe.