Minister Finansów zajął stanowisko w kwestii sprawozdań finansowych spółek komandytowych

Pod koniec grudnia pisaliśmy o trudnościach w dokonaniu rozliczenia podatkowego spółek komandytowych za 2020 rok. Dzisiaj kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta. Stanowisko zajął bowiem Minister Finansów. Co z niego wynika? No to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2021 roku weszły w życie ważne zmiany przepisów prawa podatkowego. Tego dnia do katalogu podmiotów, zobowiązanych do rozliczania podatku CIT, dołączyły bowiem spółki komandytowe. Ustawodawca dał jednak przedsiębiorcom pewną furtkę i nieco więcej czasu na dostosowanie się do zmian. Wyjątkowo w 2021 roku spółki komandytowe mogą bowiem przedłużyć rok obrotowy do 30 kwietnia. Dzięki temu podatek CIT obejmie je dopiero od 1 maja 2021 roku. Co do zasady takie odroczenie jest korzystne dla przedsiębiorców. Wywołało ono jednak wątpliwości, dotyczących sposobu rozliczania spółek za 2020 rok. Przedstawiciele spółek komandytowych pytali przede wszystkim o to, czy w przypadku wydłużenia roku obrotowego powinni składać dwa sprawozdania finansowe.

Minister rozwiewa wątpliwości

W odpowiedzi na apele przedsiębiorców, a także księgowych i biegłych rewidentów, w Ministerstwie Finansów przeprowadzono zatem „burzę mózgów”. Po konsultacji Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości oraz Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów wydano natomiast oświadczenie. W ocenie Ministerstwa gdy spółki komandytowe stają się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r. to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tej sytuacji rozliczenie będzie zatem standardowe i w normalnych, przewidzianych w ustawie terminach.

Zamknięcie roku obrotowego 30 kwietnia 2021 r.

Gdy natomiast spółka uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. możliwe będą dwie sytuacje. Po pierwsze sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych obejmie rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r., a kolejny rozpoczęty 1 stycznia 2021 i kończący się 31 grudnia 2021 r. 30 kwietnia 2021 r. spółka będzie jednak zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych, ale bez sporządzania sprawozdania finansowego. Po drugie natomiast sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych obejmie rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy obejmie natomiast 8 miesięcy – od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. będzie zatem zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego), jak i podatkowych.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Stanowisko Ministra Finansów jest korzystne dla przedsiębiorców. Spółki komandytowe unikną bowiem podwójnej pracy, związanej z dokonaniem rozliczenia. Nie będzie dodatkowych prac bilansowych oraz dwukrotnego sporządzania sprawozdań finansowych. Dodatkowo przedsiębiorcom pozostawiono możliwość wyboru dogodnej dla nich formy i częstotliwości rozliczenia. Specjaliści Kancelarii Magnet oferują w tym zakresie swoją, niezbędną pomoc. Proponujemy między innymi kompleksowe usługi, związane z badaniem i przeglądami sprawozdań finansowych, audytami finansowymi i podatkowymi, a także samym sporządzaniem niezbędnych dokumentów sprawozdawczych. Zapraszamy do kontaktu.