Nowe Trendy w Rachunkowości: Co Warto Wiedzieć?

Rachunkowość jest bardzo dynamiczną dziedziną. Nie ma tutaj miejsca na stałość. Z jednej strony trzeba się zmierzyć z rosnącą rolą technologii, z drugiej natomiast ze zmieniającymi się oczekiwania klientów, nowymi regulacjami oraz ewolucją sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi finansami. Co jest zatem dzisiaj na topie? Co warto wiedzieć o nowych trendach?

Automatyzacja i robotyzacja procesów

Automatyzacja i robotyzacja procesów w rachunkowości to szybko rozwijające się obszary, w których technologie informatyczne i nowoczesne podejścia są wykorzystywane do zwiększenia efektywności, dokładności i szybkości procesów rachunkowych. W przestrzeni biznesu coraz częściej wykorzystuje się takie technologie, jak oprogramowanie do zarządzania rachunkowością (ERP), roboty do automatyzacji procesów (RPA) i sztuczna inteligencja (AI). One pozwalają na zautomatyzowanie powtarzalnych zadań, w tym chociażby przetwarzania faktur czy księgowania transakcji. Jak to działa? Na przykład zastosowanie specjalistycznych narzędzi i algorytmów pozwala na stworzenie „robotów”, które potrafią symulować działania człowieka w procesach rachunkowych. Dzięki temu te „roboty” mogą przejmować takie zadania, jak zbieranie danych z różnych systemów, ich przetwarzanie oraz generowanie raportów. Automatyzacja i robotyzacja procesów rachunkowości pozwala ograniczyć błędy ludzkie i skrócić czas potrzebny na wykonywanie rutynowych zadań, co w praktyce prowadzi do zwiększenia efektywności i dokładności poszczególnych procesów.

Chmura obliczeniowe, analiza danych i business intelligence (BI)

Coraz więcej firm przenosi swoje systemy rachunkowe do chmury. Rozwiązania chmurowe pozwalają na bardziej elastyczne i skalowalne środowisko, umożliwiające dostęp do danych z dowolnego miejsca. Zarazem są to rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo danych i umożliwiają ich odzyskanie w przypadku awarii lokalnych urządzeń. Firmy dla lepszego zrozumienia swoich finansów polegają także na analizie danych. Narzędzia BI pomagają w generowaniu zaawansowanych raportów i analiz, co umożliwia podejmowanie lepszych i skuteczniejszych decyzji biznesowych. Zaawansowanie technologiczne i postępy w analizie danych przekładają się też na pewnego rodzaju ewolucję ról w rachunkowości. Zespoły rachunkowe, stając się bardziej zaawansowane technologicznie, koncentrują się na analizie danych i strategii biznesowej, zamiast skupiać się na wykonywaniu drobnych, rutynowych zadań.

Zrównoważony rozwój i raportowanie CSR

Coraz większą uwagę zwraca się także na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Rachunkowość zrównoważonego rozwoju i raportowanie CSR stają się kluczowe dla każdej organizacji, która stara się lepiej zarządzać swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo. Ten zrównoważony rozwój to natomiast swoiste dążenie do harmonii między wzrostem gospodarczym a dbałością o ludzi i środowisko. Sprowadza się to głównie do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi, poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez programy społeczne i edukacyjne, a także zbudowania etycznej i transparentnej kultury organizacyjnej. Raportowanie o zrównoważonym rozwoju pozwala natomiast na uzyskanie zaufania kontrahentów, klientów i potencjalnych inwestorów.

Outsourcing procesów księgowych

Niezwykle istotny jest także outsourcing procesów księgowych. To praktyka polegająca na delegowaniu funkcji i zadań związanych z rachunkowością oraz finansami do zewnętrznej firmy lub dostawcy usług. Jest to forma współpracy biznesowej, w której przedsiębiorstwo korzysta z usług specjalistów zewnętrznych do prowadzenia swojej księgowości, zamiast utrzymywać wewnętrzny dział księgowości. Delegacja zadań nie musi być kompleksowa, może być również częściowa – w zakresie niektórych zadań. Przedsiębiorstwo przekazuje wówczas odpowiedzialność za określone procesy księgowe, takie jak chociażby prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, rozliczanie płac czy obsługa faktur, do zewnętrznego dostawcy usług. Outsourcing księgowości pozwala korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów księgowych, którzy są wyszkoleni i specjalizują się w prowadzeniu rachunkowości oraz przestrzeganiu przepisów podatkowych. Outsourcing pozwala także przedsiębiorcom skupić się na swojej głównej działalności, gdyż zewnętrzna firma zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z rachunkowością. Nie trzeba zatrudniać i szkolić wewnętrznych pracowników do obsługi księgowości. To wszystko prowadzi natomiast do znaczącej redukcji kosztów. Outsourcing procesów księgowych może być bardziej ekonomiczny niż utrzymywanie wewnętrznego działu księgowości.

GRUPA MAGNET – wspieramy rozwój biznesu

Specjaliści GRUPY MAGNET na bieżąco śledzą nowe trendy w rachunkowości. Staramy się nadążyć za wszelkimi nowinkami, by naszym klientom oferować zawsze najskuteczniejsze rozwiązania. Przy czym automatyzacja i robotyzacja procesów, outsourcing księgowości, chmury obliczeniowe oraz business intelligence to rozwiązania, które nie dotyczą wyłącznie dużych jednostek, ale w pewnym zakresie również tych małych i średnich, a na pewno tych, które ponad wszystko stawiają rozwój i mają ambitne plany na przyszłość.