Nowy obowiązek dla firm, czyli kilka słów o strategii podatkowej – cz. I

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o CIT i PIT. Jedną z najbardziej istotnych modyfikacji przepisów jest wprowadzenie obowiązku publikowania strategii podatkowej. W czym rzecz? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Przedsiębiorcy mają coraz więcej obowiązków

Od kilku lat w Polsce trwa proces uszczelniania systemu podatkowego. Robi się to z lepszym lub gorszym skutkiem. Niewątpliwie jednak z tego powodu przedsiębiorcy mają coraz więcej obowiązków. To uszczelnianie nie polega bowiem wyłącznie na reorganizacji administracji skarbowej. To też nie tylko wzmożone kontrole podatkowe. Skuteczniejszy pobór podatków ma zapewnić również systematyczne raportowanie, dokonywane przez samych przedsiębiorców. Częściowo tę rolę odgrywa dzisiaj na przykład JPK_VAT, który z każdą kolejną wersją jest coraz bardziej zaawansowany i może stanowić pomoc dla organów administracji skarbowej. Taką funkcję ma również pełnić publikacja strategii podatkowej.

Czym jest strategia podatkowa?

Tak naprawdę publikacja strategii podatkowej nie jest polskim pomysłem. To rozwiązanie funkcjonuje między innymi w Wielkiej Brytanii. Tam obowiązek ten realizuje ponad dwa tysiące największych przedsiębiorstw. W tym modelu strategia podatkowa jest zatwierdzana przez zarząd. Dokument ten określa w szczególności sposób zarządzania ryzykiem podatkowym, podejście spółki do planowania podatkowego, uzasadnienie korzystania z zewnętrznych doradców, współpracę z organami podatkowymi i tak dalej. Wszystkie te informacje mają dawać rzetelny i kompleksowy obraz działalności przedsiębiorstwa. Niedopełnienie obowiązku publikacji strategii podatkowej wiąże się natomiast z dotkliwymi karami finansowymi. Rozpoczynają się one od kwoty 7,5 tysiąca funtów i rosną wraz z upływem czasu zwłoki.

Jak to będzie wyglądało w Polsce?

W Polsce nie wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem publikowania strategii podatkowej. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii będzie to dotyczyło wyłącznie dużych podmiotów. W katalogu zobowiązanych znajdą się przedsiębiorstwa, których wyniki podatkowe są podawane do publicznej wiadomości na podstawie art. 27b ustawy o CIT. Obowiązek publikacji będzie zatem dotyczył co do zasady podatkowych grup kapitałowych, niezależnie od wielkości ich przychodów, a także podatników, którzy uzyskali w danym roku podatkowym przychód na poziomie wyższym niż 50 milionów euro.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Na razie zmiany w ustawie o PIT i CIT to tylko projekt. Nasi specjaliści przygotowują się jednak na modyfikacje obowiązujących regulacji. Kiedy wskazane przepisy wejdą w życie, będziemy zatem gotowi, aby pomóc naszym klientom w realizacji tych trudnych obowiązków. W ramach świadczonych usług oferujemy bowiem kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, a także szereg innych elementów. Zapraszamy do kontaktu!