Polski Ład – podatkowe zachęty do powrotu do kraju

O Polskim Ładzie pisaliśmy już niejedno. Planowane modyfikacje przepisów nie dotyczą jednak wyłącznie zmian w zakresie składek zdrowotnych przedsiębiorców i podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Warte uwagi są również proponowane, podatkowe zachęty dla podatników, mające skłonić ich do powrotu do Polski.

Nowa ulga w ustawie o PIT

Pierwszym elementem tych zmian jest wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Co do zasady skierowana będzie do osób powracających na stałe do kraju. Nie wszystkich jednak. Chodzi bowiem wyłącznie o osoby, które przez co najmniej trzy lata mieszkały za granicą i tam uzyskiwały przychody. Wszelkie krótsze lub nieodnotowane pobyty za granicą nie odniosą zatem oczekiwanego rezultatu. A czego można się spodziewać po nowej uldze? Odliczeniu od podatku dochodowego będzie podlegała połowa podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku podatkowym. Z tego odliczenia będzie można skorzystać przez cztery lata od tak zwanego roku bazowego, czyli tego, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej na polską. Dodatkowo w ramach ulgi podatnicy będą zwolnieni z połowy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ryczałt od przychodów z zagranicy

Drugim rozwiązaniem, mającym zachęcić podatników do powrotu do kraju, jest tak zwany ryczałt od przychodów z zagranicy. Osoby, które odniosły sukces za granicą i tam prowadzą swoje interesy, będą mogły skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia podatku, o ile tylko zdecydują się na przeniesienie centrum zarządzania swoim biznesem do Polski. Jednocześnie możliwe stanie się przeniesienie do Polski wcześniej nieopodatkowanego kapitału. Osoby wybierające tę opcję będą jednak musiały zrezygnować z prowadzonej dotychczas ryzykownej polityki podatkowej oraz zdecydować się na tak zwany ryczałt przejściowy. W taki sposób rządowy projekt ma sprowadzić do Polski również tych najlepiej zarabiających.

Fundacje rodzinne

Aby sprowadzony do Polski kapitał pozostał w kraju zdecydowano się natomiast na trzecie rozwiązanie, czyli fundacje rodzinne. Ta konstrukcja powstanie po to, by umożliwić przedsiębiorcom płynną sukcesję międzypokoleniową. Taka fundacja będzie mogła samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. A wypłaty z jej majątku na rzecz poszczególnych osób uprawnionych będą traktowane w taki sposób, jakby ich dokonał sam fundator. To rozwiązanie nie jest niczym nowym w Europie. Z powodzeniem funkcjonuje już bowiem w innych krajach. Do tej pory brakowało go jednak w polskich przepisach. Wielu przedsiębiorców z tego powodu przenosiło natomiast swoją działalność do Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Szwecji.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w obowiązujących przepisach. Program Polski Ład ze względu na szeroki zakres zastosowania oraz znaczące modyfikacje zajmuje szczególne miejsce wśród naszych zainteresowań. Chętnie udzielamy na ten temat wszelkich wyjaśnień i kompleksowych porad prawnych. Zapraszamy do kontaktu.