Polski Ład przesądzony

Tuż przed długim weekendem Sejm ostatecznie przesądził o wdrożeniu tak zwanego Polskiego Ładu do polskiego systemu prawnego. Od nowego roku Polaków czeka niemała rewolucja podatkowa. Ustawa nowelizująca obecne regulacje czeka już tylko na podpis Prezydenta. Na co należy się zatem przygotować? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Odroczenie Polskiego Ładu?

Do piątku ważyły się jeszcze losy niektórych zapisów Polskiego Ładu. Najważniejszą kwestią była jedna z poprawek zaproponowana przez opozycję. Odraczała ona wprowadzenie zmian w systemie podatkowym o rok, czyli do początku 2023 roku. Taką modyfikację argumentowano możliwością dopracowania nowych przepisów. Jednocześnie celem było wydłużenie okresu na zaznajomienie się z nowymi regulacjami i przygotowanie do nich. Wielu przedsiębiorców w obliczu Polskiego Ładu zastanawia się bowiem nad zmianą formy prowadzenia działalności. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zastanawiają się nad założeniem spółki osobowej albo przynajmniej zmianą formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową. Niektóre rozwiązania na tle Polskiego Ładu wydają się bowiem korzystniejsze od innych. Podnoszono też, że uchwalenie przepisów Polskiego Ładu w obecnym kształcie doprowadzi do chaosu prawnego. Opozycja przewiduje swoistą blokadę administracji skarbowej przez zarzucenie jej wnioskami o interpretacje nowego prawa podatkowego. Pełne ręce roboty w ocenie senatorów będą miały także sądy administracyjne.

Co jeszcze zakładały senackie poprawki?

Poza tym zaproponowane przez Senat poprawki objęły między innymi tak zwany minimalny podatek przychodowy. Zgodnie z projektem Polskiego Ładu ta danina publicznoprawna dotknie wszystkich podatników CIT wykazujących straty lub niską rentowność. Opozycja chciała, by podatek obciążył tylko wielkie, międzynarodowe korporacje, dlatego ustaliła próg obrotów powyżej 750 milionów euro. Wyłączenie objęłoby dodatkowo sieci supermarketów. Poza tym senackie zmiany miały dotyczyć przywrócenia dotychczasowych zasad wspólnego rozliczenia się z dziećmi dla osób, które samotnie je wychowują. Zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu to rozwiązanie miało bowiem zostać zastąpione ulgą w kwocie 1500 złotych odliczanych od podatku. Ponadto Senat zaproponował zmianę w uldze dla klasy średniej. Chodziło o poszerzenie kręgu podmiotów, które mogą skorzystać z ulgi w szczególności o osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, a także emerytów i rencistów. Inną modyfikacją była propozycja zachowania uprawnień lekarzy, lekarzy dentystów i innych osób wykonujących zawody medyczne, do rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Dla przypomnienia bowiem – Polski Ład znosi to rozwiązanie.

Poprawki Senatu odrzucone

Ostatecznie jednak Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu. Teraz nowelizacja przepisów czeka już tylko na podpis Prezydenta. Wiele osób będzie musiało zatem przez najbliższe dwa miesiące zastanowić się nad swoją sytuacją podatkową. Przed dużym wyzwaniem zostaną postawieni przede wszystkim przedsiębiorcy. Największym ich zmartwieniem będzie natomiast nowa formuła składki zdrowotnej. Obecnie stanowi ona 9 procent dochodu. To zryczałtowana stawka. Przy czym 7,75 procent z niej można odliczyć. Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu zlikwidowana zostanie możliwość odliczenia składki od podatku. Jednocześnie osoby prowadzące działalność i rozliczające się liniowo skorzystają ze składki w wysokości 4,9 procent, a przedsiębiorcy rozliczający się według skali w wysokości 9 procent. Przy czym nawet gdy przedsiębiorca w danym miesiącu nie wykaże dochodu, składka będzie obliczana od minimalnego wynagrodzenia. Ostatecznie zatem ich obciążenie daniną realnie wzrośnie. Pewną rekompensatą dla przedsiębiorców ma być podwyższenie kwoty wolnej do wysokości 30.000 złotych, progu podatkowego do 120.000 złotych oraz ulga dla kasy średniej. Nie wszyscy podatnicy będą jednak mogli skorzystać z tych rozwiązań.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstwa

Specjaliści z Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy oraz kolejne etapy prac nad tak zwanym Polskim Ładem. Naszym klientom oferujemy natomiast rzetelne audyty i przeglądy finansowe, a także doradztwo podatkowe, finansowe i prawne. Szukamy dla naszych klientów najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.