Przedsiębiorca nie odzyska daniny solidarnościowej dzięki korekcie PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał nową interpretację, dotyczącą tak zwanej daniny solidarnościowej. Nie są to dobre wieści dla polskich przedsiębiorców. Wynika z niej bowiem, że nawet obniżenie dochodu w formie korekty PIT, nie uwolni od daniny solidarnościowej. Dlaczego? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Problematyczna korekta PIT-36L

Analizowana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawa dotyczyła podatnika, który jest osobą fizyczną i wspólnikiem w spółce cywilnej. W ustawowym terminie podatnik złożył we właściwym urzędzie skarbowym formularz PIT-36L za 2019 r. Z wypełnionej deklaracji wynikało, że dochody do opodatkowania przekroczyły kwotę 1 miliona złotych. W konsekwencji, na mocy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., przepisów przedsiębiorca musiał uiścić tak zwaną daninę solidarnościową. Od nadwyżki ponad kwotę 1 miliona złotych obowiązuje bowiem dodatkowy podatek w wysokości 4 procent. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany był do złożenia dodatkowej deklaracji DSF-1.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Problem polega na tym, że już po złożeniu PIT-36L za 2019 r. wspólnicy spółki cywilnej skorzystali z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. To mechanizm uregulowany w art. 26e ust. 1 ustawy o PIT. Jego celem jest wspieranie innowacyjnej działalności gospodarczej podatników i jednocześnie zwiększenie skali inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój w Polsce. Dzięki tak zwanej uldze B+R podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 100 procent wydatków, poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, czyli tak zwane koszty kwalifikowane. W omawianej sprawie wspólnicy spółki cywilnej spełniali ustawowe przesłanki, wobec czego złożyli korektę deklaracji PIT-36. W wyniku tego działania kwota dochodu do opodatkowania uległa pomniejszeniu i nie przekroczyła kwoty 1 miliona złotych.

Czy podatnik musi uiścić daninę solidarnościową?

Wobec powyższego podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Chodziło o wyjaśnienie kwestii, czy wobec ostatecznego nieprzekroczenia progu 1 miliona złotych podatnik nadal był zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej. Niestety Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podstawę obliczenia daniny stanowi suma dochodów z działalności gospodarczej oraz z zysków kapitałowych. Tę podstawę można pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne, a także kwoty, wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT. Wskazany przepis stanowi katalog zamknięty, a zatem możliwe jest dokonanie tylko wymienionych w nim odliczeń. Niestety brakuje w nim ulgi B+R.

Złe wiadomości dla polskich przedsiębiorców

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dokonanie korekty PIT-36L poprzez skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, nie stanowiło podstawy do zwolnienia z daniny solidarnościowej. Co również istotne, przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się też ewentualnej straty z lat ubiegłych, a także niezapłaconych przez kontrahenta faktur. Takie wnioski płyną natomiast z wcześniej wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą orzecznictwo sądów oraz wszelkie rozstrzygnięcia, podejmowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wszystko po to, by móc świadczyć naszym klientom kompleksową, rzetelną pomoc w sprawach podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.