Prosta spółka akcyjna od 1 lipca 2021

Długo trzeba było czekać na nową formę spółki kapitałowej. Pierwotnie miała pojawić się w polskim systemie prawnym 1 marca 2020 r. Potem przesunięto ten termin na 1 marca 2021 r. Ostatecznie dopiero od 1 lipca 2021 r. będzie można skorzystać z jej dobrodziejstw… najprawdopodobniej. Przypominamy zatem czym jest prosta spółka akcyjna i jakie korzyści oferuje.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Jak sama nazwa wskazuje prosta spółka akcyjna jest wersją spółki akcyjnej, ale w uproszczonej formie. Jej prostota zasadza się przede wszystkim na obniżonym kapitale zakładowym, wynoszącym… jedynie złotówkę. W prostej spółce akcyjnej nadto będzie można objąć akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Przy czym wkładem niepieniężnym może być nawet świadczenie usług, pracy lub know-how. Poza tym akcje w tej formie spółki nie będą miały klasycznej, dotychczas znanej formy. Prosta spółka akcyjna będzie bowiem mogła emitować akcje bez wartości nominalnej, które są niepodzielne oraz nie stanowią części kapitału akcyjnego. Prosta spółka akcyjna zostanie też pozbawiona pewnego rodzaju formalizmu, bo można w niej zrezygnować z rady nadzorczej.

Dlaczego warto postawić na prostą spółkę akcyjną?

Wiele osób mówi o tym, że prosta spółka akcyjna będzie podmiotem łączącym zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej. A w ogóle ta konstrukcja powstała z myślą o startup’ach. Małe, wchodzące na rynek podmioty mają dzięki prostej spółce akcyjnej zyskać większą pewność, łatwość w pozyskaniu odpowiedniego kapitału, a także możliwość łatwiejszego i szybszego zlikwidowania tego podmiotu w razie niepowodzenia podjętego przedsięwzięcia. Oczywiście przy okazji prosta spółka akcyjna będzie korzystała ze wszystkich już istniejących mechanizmów upraszczających pewne procedury, a zatem opartych na wzorcach i formie elektronicznej. To może być zatem podmiot interesujący wiele osób, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Ograniczenie w tym zakresie dotyczy tylko jednoosobowej spółki z o.o. Umowa prostej spółki akcyjnej będzie musiała zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ale oczywiście dokument ten też będzie znacznie uproszczony w odniesieniu do klasycznego aktu spółki akcyjnej. Będzie trzeba w nim uwzględnić firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności podmiotu, liczbę, serię i numery akcji, związane z nim uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje, cenę emisyjną akcji, a także szczegółowy opis wnoszonych wkładów.

Nie wszystko jest takie oczywiste…

Wydawałoby się, że wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej nie budzi zatem żadnych wątpliwości i już za chwilę będzie można swobodnie korzystać z tej konstrukcji. Nie wszystko jest jednak takie oczywiste. Wciąż nie wydano bowiem rozporządzenia, dotyczącego wzorca umowy prostej spółki akcyjnej, a także wzorca uchwał i innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym. Nie ma go nawet w wykazie prac legislacyjnych. Czy właściwe ministerstwo zdąży na czas? Tego na razie nie wiadomo. Jasne jest jednak, że specjaliści Kancelarii Magnet trzymają rękę na pulsie i udzielają klientom wszystkich niezbędnych informacji na ten temat. Zapraszamy do kontaktu!