Rok obrotowy a estoński CIT

Estoński CIT funkcjonuje w polskim prawie już od trzech lat. Mimo to nasi klienci zadają nam wciąż wiele pytań o funkcjonowanie tego mechanizmu. W dzisiejszym artykule przypominamy zatem czym jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, jak działa i o jakich obowiązkach należy pamiętać.

Coraz mniej chętnych na estoński CIT

Zainteresowanie estońskim CIT-em wśród przedsiębiorców znacząco spada. Po chwilowym boomie w 2022 r., w kolejnym roku było widać znaczące wyhamowanie. Zdecydowanie mniej podmiotów zdecydowało się na przejście na tę formę opodatkowania. Częściowo wynika to niestety z tego, że estoński CIT dla wielu jest zbyt skomplikowaną regulacją. Wielokrotnie słyszeliśmy głosy przedsiębiorców, którzy stwierdzali, że rozumieją jak duże korzyści mogliby uzyskać, przechodząc na estoński CIT, ale jest to dla nich kompletnie niezrozumiała konstrukcja i obawiają się, że „coś pójdzie nie tak”. Także specjaliści w dziedzinie finansów i prawnicy dość sceptycznie wypowiadają się na temat estońskiego CIT-u, a raczej tego jak w praktyce go zastosować. Podkreśla się, że aktualna regulacja wymaga doprecyzowania.

Przypomnijmy, czym jest estoński CIT

Przepisy dotyczące estońskiego CIT-u weszły w życie w 2021 r. To forma ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Mogą z niego zatem skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, a także proste spółki akcyjne. Podmioty, które zdecydowały się na zmianę formy opodatkowania musiały złożyć stosowny formularz – ZAW-RD. Najłatwiej było to zrobić wraz z końcem roku obrotowego. Wystarczyło bowiem złożyć formularz do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym dochody mają być już opodatkowane ryczałtem i nowy rok można było już rozliczać na nowych zasadach.

Jak działa estoński CIT?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych teoretycznie upraszcza rozliczenia, ponieważ nie ma potrzeby uwzględniania amortyzacji oraz liczenia kosztów podatkowych. CIT płaci się natomiast dopiero wtedy, gdy dochodzi do wypłaty dywidendy na rzecz wspólników. W pewnym sensie zatem wysokość opodatkowania można ustalać samodzielnie i decydować o tym, kiedy dojdzie do jego zapłaty. To daje przedsiębiorcom większą elastyczność i większe możliwości realizacji zaplanowanych inwestycji. Dodatkowo stawka podatku jest niższa. Warto jednak pamiętać, że przejście na estoński CIT nieco modyfikuje dokonywane rozliczenia. W szczególności warunkuje pojawienie się w bilansie nowych pozycji. W obrębie kapitału własnego należy wyodrębnić kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT-em, a także kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzednich.

Badanie sprawozdania finansowego a estoński CIT

Przejście na estoński CIT nie modyfikuje w żaden sposób obowiązków przedsiębiorców związanych z badaniem sprawozdania finansowego. Jeżeli spełniają oni warunki określone w przepisach o rachunkowości, muszą także zadbać o podpisanie umowy z biegłym rewidentem we właściwym czasie i przeprowadzenie badania. Co przy tym istotne, jeżeli spółka zdecydowała się na przejście na estoński CIT w trakcie trwającego roku obrotowego, konieczne jest dodatkowe zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania oraz przeprowadzenie badania.

Magnet Audit sp. z o.o. – bezpieczeństwo w biznesie ponad wszystko

Wielu naszych klientów zdecydowało się na przejście na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Mieliśmy już zatem okazję wykonać badanie sprawozdania finansowego zarówno po przejściu spółki na estoński CIT w trakcie roku obrotowego, jak i po jego zakończeniu. Wyjaśniamy naszym klientom wszystkie wątpliwości i zawiłości związane z tym procesem. Poza badaniem sprawozdania finansowego oferujemy też inne usługi atestacyjne określane wspólnym mianem audytu. Wykonujemy badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, a także przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.