Paragony fiskalne jako faktury uproszczone – ministerstwo wyjaśnia

Kilka dni temu zostały opublikowane oficjalne objaśnienia podatkowe, dotyczące paragonów fiskalnych, uznanych za faktury uproszczone. Chodzi o potwierdzenia zakupu, zawierające numer NIP nabywcy, nieprzekraczające kwoty 450 zł, czyli w przeliczeniu 100 euro. Kiedy wystawiać faktury uproszczone? W jaki sposób je ewidencjonować? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym są faktury uproszczone?

Faktury uproszczone to paragony fiskalne, zawierające NIP nabywcy oraz nieprzekraczające kwoty 100 euro albo w przeliczeniu 450 złotych. Taki dokument, aby został uznany za prawidłowy, powinien posiadać ściśle określoną strukturę oraz podstawowe elementy. W szczególności musi zawierać: datę wystawienia faktury, dane identyfikacyjne podatnika, dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usług, dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług, należny VAT lub dane potrzebne do jego obliczenia, a w przypadku gdy wystawiona faktura jest dokumentem lub notą, uznaną za fakturę, wyraźne i jednoznaczne odniesienie do tej faktury pierwotnej oraz konkretnych danych, które ulegają zmianie. Fakturę uproszczoną należy traktować tak, jak standardową fakturę. Na jej podstawie podatnik może zatem chociażby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a także zaliczyć określony wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy wystawiana jest faktura uproszczona?

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nieco inne zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z przepisami w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie wtedy, gdy paragon ten zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Właśnie dlatego wielu sprzedawców dba o to, by klient poinformował ich o potrzebie wystawienia faktury przed dokonaniem zakupu. W momencie gdy paragon zostanie wystawiony, nie będzie już czasu na korektę. Tymczasem wystawienie faktury z naruszeniem wskazanych wyżej warunków, wiąże się z surowymi konsekwencjami. Organ podatkowy ustala bowiem wówczas podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowego w wysokości odpowiadającej 100 procentom kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Nowy JPK_VAT dodatkowym utrudnieniem

Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że od 1 października 2020 r. zmieniono strukturę JPK_VAT, czyli comiesięcznej ewidencji, składanej przez wszystkich podatników VAT. Ważne będzie zatem odpowiednie wykazanie uproszczonych faktur w ewidencji. Na szczęście faktury uproszczone do 31 grudnia 2020 r. nie będą musiały być wykazywane w nowym JPK_VAT odrębnie. Z tym obowiązkiem przedsiębiorcy zmierzą się dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Do tej pory prawdopodobnie Ministerstwo Finansów wyda jeszcze nowe objaśnienia i wytyczne, aby kwestia rozliczeń z fiskusem była jasna i przejrzysta… a przynajmniej w zakresie nowego JPK_VAT. Z pewnością jednak na takie zmiany warto się przygotować. W szczególności przedsiębiorcy powinni skonsultować się ze swoimi księgowymi i ustalić wszelkie, niezbędne w tym zakresie kwestie.

Nie będzie faktur zbiorczych

Na marginesie warto też dodać, że na podstawie obowiązujących obecnie przepisów nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych. To, co do tej pory było zatem powszechną praktyką w wielu branżach, odeszło już do lamusa. Skoro paragony uznawane są za faktury, nie ma możliwości osobnego wystawienia faktury zbiorczej. Faktura zbiorcza może jedynie dokumentować sprzedaż towarów lub usług z danego miesiąca oraz innego okresu rozliczeniowego, ale nie może dokumentować sprzedaży, która została już zafakturowana. Kwestia ta wydaje się logiczna, ponieważ jedna transakcja nie może zostać udokumentowana dwiema fakturami. Niby zasada jest prosta, a jednak wielu przedsiębiorcom sprawia to problem.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

O wszelkich zmianach w rachunkowości na bieżąco informujemy naszych klientów. Chcemy bowiem, aby nowe obowiązki ich nie zaskakiwały i nie prowadzały w firmie niepotrzebnego chaosu. Mamy świadomość, że wszelkie zmiany w prawie wymagają odpowiednich przygotowań i dostosowania do nich zasad prowadzonej działalności. Oferujemy usługi, związane z szeroko rozumianym doradztwem prawnym i podatkowym. Podpowiadamy w szczególności jak skutecznie rozliczać się z urzędem skarbowym oraz realizować obowiązki, narzucone na przedsiębiorców przez przepisy prawa. Zapraszamy do kontaktu.