Sprawozdanie będzie można podpisać e-dowodem

W 2020 roku pojawi się trzecia metoda złożenia podpisu w formie elektronicznej. Obok podpisu kwalifikowanego oraz podpisu zaufanego (przy użyciu profilu ePUAP) możliwe stanie się podpisywanie pism e-dowodem. Z tej możliwości z pewnością chętnie skorzystają osoby, podpisujące sprawozdania finansowe spółek.

Zmiany czekają na podpis Prezydenta

Kilka tygodni temu zmiany w zakresie elektronicznego podpisu przyjął parlament. Teraz pozostaje już tylko prosta droga do złożenia podpisu przez Prezydenta. Na modyfikacji przepisów skorzystają zarówno członkowie zarządów spółek (kierownicy jednostek), jak i osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości firmy. E-dowód pozwoli im podpisać wszystkie wytworzone dokumenty sprawozdawcze, w tym sprawozdanie finansowe spółki, a także sprawozdanie z działalności. Cyfrowy dowód stanowi duże udogodnienie, ponieważ nie trzeba posiadać dodatkowej karty w postaci podpisu kwalifikowanego. Dowód osobisty i tak mamy zawsze przy sobie. Poza tym, z czasem z pewnością rozszerzony zostanie katalog jego możliwości.

Jak to działa?

Nowe e-dowody są już wydawane (od marca 2019 roku). Posiadają one specjalną warstwę elektroniczną, która zawiera chip z danymi identyfikacyjnymi. E-dowód w celu podpisania dokumentu zadziała zatem dokładnie tak samo, jak podpis kwalifikowany. Osoby, które będą chciały z niego korzystać, muszą jednak dopełnić pewnych formalności. Warstwę elektroniczną e-dowodu, a właściwie zawarty w niej certyfikat podpisu osobistego, należy aktywować. Można to zrobić zarówno przy odbiorze dokumentu, jak i w późniejszym terminie, we właściwym urzędzie gminy. Aktywacja będzie wymagała ustawienia sześciocyfrowego kodu PIN. Razem z nim otrzymamy również właściwy PUK, w razie błędnego wpisania PIN-u. Niestety wadą e-podpisu poprzez e-dowód jest to, że trzeba będzie do niego dokupić specjalny czytnik. Jego koszt najprawdopodobniej będzie się kształtował na poziomie 250-600 złotych.

E-dowód – krok w stronę nowoczesności?

Miejmy nadzieję, że wdrożenie mechanizmu podpisywania pism e-dowodem będzie bezproblemowe. Dotychczas elektroniczne “nowinki”, wprowadzane przez polski rząd, wymagały bowiem sporo czasu dla sprawnego funkcjonowania. Do dzisiaj nierozwiązanych pozostaje między innymi wiele problemów, związanych z elektronicznym składaniem sprawozdań finansowych.