Tarcza 6.0 już podpisana

Prezydent podpisał we wtorek tak zwaną tarczę antykryzysową 6.0. Oznacza to, że w najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kolejną transzę pomocy publicznej. Co jednak istotne, ta ustawa nie jest dedykowana wszystkim, a jedynie przedsiębiorcom działającym w ściśle określonych branżach. Kto otrzyma rządową pomoc?

Kto otrzyma środki z tarczy 6.0?

Tarcza antykryzysowa 6.0 to kolejna odsłona ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ideą tej regulacji jest pomoc przedsiębiorcom, którzy najbardziej ucierpieli po wprowadzeniu pandemicznych restrykcji. Chodzi między innymi o firmy, zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży, sprzedażą detaliczną na straganach i targowiskach, transportem lądowym i pasażerskim, przygotowaniem i dostarczaniem żywności dla odbiorców zewnętrznych, produkcją filmów i nagrań wideo, działalnością fotograficzną, wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalnością pilotów i przewodników turystycznych, organizacją targów, wystaw i kongresów, pozaszkolną edukacją sportową, a także restauracje, ruchome placówki gastronomiczne, muzea, obiekty sportowe, kina, wesołe miasteczka i tak dalej.

Jakie branże ucierpiały najbardziej?

Wymienione w nowej tarczy antykryzysowej podmioty musiały na pewien czas całkowicie zawiesić swoją działalność. Jedni przedsiębiorcy nadal nie mogą działać w pełnym zakresie swoich możliwości. Inni największy okres przestoju mają już za sobą, ponieważ przypadał na czas marca oraz kwietnia. Nie da się jednak ukryć, że ten przestój dla wielu firm oznaczał stanięcie na granicy bankructwa. Wiele osób mówi o tym, że pandemia pochłonęła wszystkie ich oszczędności i niestety nie mają siły na dalszą walkę z potencjalną, trzecią falą pandemii. W kontekście podmiotów, “wybranych” do tarczy antykryzysowej 6.0 warto też wskazać, że długo trwały prace nad ostatecznym kształtem katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania wsparcia finansowego. Początkowo w projekcie znajdowało się 30 branż. W ostatecznej wersji uwzględniono ich aż 40.

Jakiej pomocy można się spodziewać?

W kolejnej tarczy antykryzysowej wprowadzono znane z poprzednich wersji ustawy mechanizmy pomocy. Przedsiębiorcy będą mogli zatem zyskać po pierwsze zwolnienia z ZUS. Po drugie świadczenia postojowe (jednokrotne lub trzykrotne). Po trzecie tak zwaną małą dotację w wysokości 5 tysięcy złotych. Po czwarte dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tysięcy złotych. Ono obejmie zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenie społeczne. Po piąte natomiast rekompensatę dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Jakie są warunki uzyskania rządowej pomocy?

Oczywiście nie każdy przedsiębiorca, działający w jednej z wymienionych w ustawie branż, uzyska rządowe środki. Każda z wymienionych w tarczy antykryzysowej 6.0 form pomocy dostępna jest dla firm po spełnieniu określonych wymogów. Na przykład dodatkowe, trzykrotne świadczenie postojowe dedykowane jest firmom, które odnotowały spadek przychodu na poziomie 75 procent. Z kolei dotacja w wysokości 5.000 złotych z Urzędu Pracy przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które zaliczyły spadek przychodu w wysokości co najmniej 40 procent. Szczegóły tej regulacji należy weryfikować w odniesieniu do każdego, indywidualnego przypadku.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Warto sięgnąć po oferowaną pomoc, mimo że dla wielu to tylko “kropla w morzu potrzeb”. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Oferujemy naszym klientom kompleksowe, potrzebne im doradztwo. Wyjaśniamy wszelkie prawne zawiłości i udzielamy niezbędnego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.