Tarcza branżowa przedłużona

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów o przedłużeniu tak zwanej Tarczy branżowej. Z dodatkowego wsparcia będzie można skorzystać jeszcze w marcu i w kwietniu. Jakie warunki należy spełnić? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie wymogi stawiane są przedsiębiorcom?

Istnieją dwa zasadnicze warunki otrzymania dodatkowej pomocy z nowej Tarczy branżowej. Należy przede wszystkim prowadzić działalność gospodarczą, określoną odpowiednim kodem PKD, wskazanym w rozporządzeniu. Musi być to rzecz jasna przeważająca działalność przedsiębiorstwa. Poza tym trzeba wykazać 40-procentowy spadek przychodów. Najprawdopodobniej warunki te zostaną spełnione przez około 400 tysięcy przedsiębiorców, zatrudniających niemal 1,5 miliona osób. Rozdana im zostanie łącznie kwota około 10 miliardów złotych.

Które branże skorzystają z pomocy?

Z pomocy finansowej skorzystają przedstawiciele 63 branż. Wsparcie przeznaczone jest dla tych firm, które najbardziej odczuły skutki panującej pandemii oraz kolejnych lockdown’ów. Środki finansowe zyskają w szczególności firmy transportowe, niektórzy sprzedawcy, właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, właściciele restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, firmy cateringowe, osoby prowadzące działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, ale i projekcją filmów, w tym kina, fotografowie, osoby wypożyczające sprzęt sportowy i rekreacyjny, osoby prowadzące działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów i tak dalej.

Jak obliczyć spadek przychodów?

Wielu przedsiębiorców zadaje pytania o to, w jaki sposób powinni obliczać spadek przychodów i jaki okres należy wziąć do porównań. W rozporządzeniu wskazano na cztery możliwości do wyboru. Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40 procent w stosunku do przychodu uzyskanego: w miesiącu poprzednim, a analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku. Poza dotychczasowymi okresami referencyjnymi pojawiły się zatem miesiące poprzedzające etap pierwszego i drugiego lockdown’u.

Jaką pomoc można uzyskać?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku dostępnych mechanizmów. Przede wszystkim ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z dotacji do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a także z dopłaty 2 tysięcy złotych do wynagrodzeń pracowników. Do skorzystania z ostatniej wymienionej formy konieczne jest zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, a dofinansowanie przysługuje na łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Warto sięgnąć po oferowaną pomoc, mimo że dla wielu to tylko „kropla w morzu potrzeb”. Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Oferujemy naszym klientom kompleksowe, potrzebne im doradztwo. Wyjaśniamy wszelkie prawne zawiłości i udzielamy niezbędnego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu.