Trudności z uzyskaniem opinii zabezpieczającej

Sytuacja polskich przedsiębiorców nie należy do komfortowych. Borykają się oni między innymi z dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego. Dzisiaj można zupełnie nieświadomie narazić się na negatywne konsekwencje ze strony administracji skarbowej. Co gorsze, bardzo trudno uzyskać opinię zabezpieczającą, chroniącą interes firmy.

Czym jest klauzula GAAR?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania GAAR to coś, czego panicznie boją się polscy przedsiębiorcy. Co do zasady skierowana jest ona przeciwko przedsiębiorstwom celowo unikającym podatków. Ryzyko zastosowania przepisów antyabuzywnych może jednak dotyczyć nie tylko podmiotów, które celowo unikają płacenia podatków, ale i tych, które dokonują ekonomicznie uzasadnionych, ale bardzo skomplikowanych operacji finansowych. Właśnie dlatego, chroniąc się przed negatywnymi konsekwencjami ze strony urzędów skarbowych, wielu przedsiębiorców zwraca się do szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej.

Czym jest opinia zabezpieczająca?

Opinia zabezpieczająca to instrument, który skutecznie chroni interes przedsiębiorcy. Dzięki niej może mieć pewność, że administracja skarbowa nie uruchomi wobec niego procedur, związanych z klauzulą GAAR. Jej uzyskanie nie jest jednak tanie. Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości przynajmniej 20.000 złotych. W przypadku wspólnego wniosku kilku zainteresowanych podmiotów opłata może być nawet większa, ponieważ rośnie o dodatkowe 5.000 złotych za piątego oraz każdego kolejnego wnioskodawcę. Przy czym nawet jeżeli przedsiębiorca się rozmyśli i cofnie wniosek o wydanie opinii, to i tak odzyska tylko połowę wniesionej opłaty.

Czy warto uzyskać opinię zabezpieczającą?

Co do zasady zatem o opinię zabezpieczającą występują tylko duże podmioty. One mają bowiem najwięcej do stracenia. Problemem tej instytucji jest jednak to, że organy administracji skarbowej każdą przedsiębiorcom bardzo długo czekać. Wszelkie inwestycje muszą być zatem odkładane w czasie, co niejednokrotnie negatywnie wpływa na finanse firmy. Szef KAS bardzo często odmawia wydania rozstrzygnięcia. Zdarza się też, że wielokrotnie przedłuża czas trwania postępowania. Trudno przy tym zarzucić szefowi KAS przewlekłość. Zgodnie z przepisami wydanie opinii następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony nawet o 9 miesięcy.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość oraz przygotować na różne warianty. Zdarzało się już bowiem, że w podobnym stanie faktycznym wydawano opinie o odmiennej treści. W razie problemów specjaliści Kancelarii Magnet świadczą swoim klientom niezbędną pomoc. Oferujemy szerokie doradztwo prawne, podatkowe oraz finansowe. Zapraszamy do kontaktu.