Umowę o dzieło trzeba będzie zgłosić do ZUS

Pierwsza wersja tak zwanej tarczy antykryzysowej, czyli specustawy o COVID-19 wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla pracodawców. Od 1 stycznia 2021 roku będą musieli zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarte umowy o dzieło.

Jaki nowy obowiązek przewiduje tarcza antykryzysowa?

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, a dokładniej art. 22 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Dlaczego zdecydowano się na takie zmiany?

Ustawodawca nie bez przyczyny postanowił wprowadzić obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Celem jest kontrola środków w ramach tarczy antykryzysowej. Wielu przedsiębiorców otrzymało bowiem pokaźną sumę na ratowanie swojej firmy i pokonanie kryzysu, związanego z koronawirusem. Pod szczególnym nadzorem jest przede wszystkim świadczenie postojowe dla osób, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Biorąc jednak pod uwagę ten cel, dziwi, że na wprowadzenie obowiązku zgłoszeniowego zdecydowano się dopiero w styczniu 2021 roku. W tym momencie cała pula dostępnych środków finansowych będzie bowiem już rozdysponowana.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza jeszcze, że z tego tytułu będzie trzeba odprowadzić stosowne składki. Konstrukcja umowy o dzieło pozostaje bowiem bez zmian. Ta umowa nie stanowi zatem samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik nie ma więc prawa do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz zdrowotnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca zawiera umowę o dzieło ze swoim pracownikiem, który jest u niego już zatrudniony na umowę o pracę. Wówczas od umowy o dzieło również należy odprowadzić stosowne składki.

Czy umowy o dzieło zostaną “ozusowane”?

Pomysł zgłaszania zawieranych umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych budzi kontrowersje. Wiele osób upatruje w tym wstęp do “ozusowania” umów o dzieło. Dla przypomnienia, umowa zlecenia już od pewnego czasu wymaga opłacania składek. Czy tak rzeczywiście się stanie? Rząd szuka oszczędności, więc z pewnością ten moment nastąpi. Być może wcześniej, niż się tego wszyscy spodziewamy. Na razie jednak wszystko funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Chociaż niewątpliwie trzeba zachować czujność.

Jak dokonać zgłoszenia?

Do 1 stycznia 2021 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wydać rozporządzenie, które określi wzór zgłoszenia umowy o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tej czynności będzie można dokonać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Na rynku działa bowiem wiele przedsiębiorstw, które bazują na zawieranych umowach o dzieło. Bieganie do ZUS-u mogłoby okazać się zatem bardzo uciążliwe, a nieustanne wysyłanie listów poleconych kosztowne.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój biznesu

Specjaliści Kancelarii Magnet na bieżąco śledzą zmiany w prawie i informują klientów o wszelkich, nowych obowiązkach. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, wspierając tym samym rozwój przedsiębiorstw. Zapraszamy do kontaktu!