Wycena przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa to jedna z bardziej popularnych metod wyceny przedsiębiorstwa. Co należy o niej wiedzieć? Na czym polega? Czy istnieją jakieś modyfikacje tej metody?

Czym są metody majątkowe?

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa należy do grupy metod majątkowych. Opierają się one na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa wyraża się w składnikach jego majątku. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile posiadany przez niego majątek. Różnice między poszczególnymi metodami – podkategoriami metody majątkowej zasadzają się na sposobie obliczenia wartości poszczególnych elementów majątku przedsiębiorstwa.

Czym jest metoda księgowa?

Metoda księgowa nosi wiele nazw zamiennych. Określana jest również jako metoda wartości księgowej netto, metoda historyczna, nominalna, inicjalna, klasyczna oraz ewidencyjna. Skupia się ona na obliczeniu księgowej wartości majątku przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem istniejących zobowiązań. Z pewnością jest to bardzo wygodna metoda, ponieważ obliczenia mają nieskomplikowany charakter. Właściwie skupia się ona na określeniu kapitału własnego przedsiębiorstwa na podstawie informacji z bilansu. Poza tym jest ona szybka i stosunkowo tania. Osoby, dokonujące wyceny wskazują jednak na liczne wady tego rozwiązania. W ramach tego wskazuje się między innymi oderwanie od kwestii dochodowości, brak informacji o użyteczności poszczególnych składników majątkowych oraz o ich produktywności.

Metoda skorygowanych aktywów netto

W kontekście metody księgowej warto również wskazać na metodę, która stanowi jej rozszerzenie i udoskonalenie, czyli metodę wartości księgowej netto. Modyfikacja polega na tym, że wartości księgowe zostają zastąpione przez wartości rynkowe. Dodatkowo osoba wyceniająca przedsiębiorstwo, wykorzystuje określone czynniki do skorygowania uzyskanych wyników, w celu ich zobiektywizowania i zoptymalizowania. W porównaniu z tradycyjną metodą księgowa, metoda skorygowanych aktywów netto daje lepsze, dokładniejsze wyniki. Jej wadą jest jednak to, że wiąże się z wyższymi kwotami.

Jak wybrać optymalną metodę wyceny?

Wybór odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa zależy od celu, do jakiego zamierzamy ją wykorzystać. Niekiedy konieczne jest skorzystanie z bardzo dokładnych i konkretnych metod. Innym razem wystarczy nam niedroga i w zasadzie wyłącznie szacunkowa wycena wartości przedsiębiorstwa.

Czy warto korzystać z pomocy specjalistów?

Skoro wycena klasyczną metodą księgową jest taka prosta, czy warto korzystać z pomocy specjalistów od wyceny? Oczywiście! Tylko dzięki skorzystaniu z usług profesjonalistów mamy całkowitą pewność, że wycena została dokonana rzetelnie i z zachowaniem wszelkich, obowiązujących zasad. Specjaliści Kancelarii Magnet dokonują wyceny nie tylko całych przedsiębiorstw, ale również ich zorganizowanych części (ZCP), wartości niematerialnych, wierzytelności i innych aktywów, będących składnikiem majątku przedsiębiorstwa.