Wydłużono termin sporządzania sprawozdań finansowych

Wczoraj na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się oficjalny komunikat o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Na taki krok zdecydowano się z uwagi na liczne postulaty ze strony przedsiębiorców i księgowych.

Nawet trzy miesiące przesunięcia

Termin, do którego należy sporządzić sprawozdanie finansowe zostanie przedłużony zarówno w odniesieniu do jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, jak i w odniesieniu do sektora finansów publicznych. Przedstawiciele pierwszej grupy będą mieli aż 3 miesiące więcej na realizację wspomnianego obowiązku. Jednostki sektora finansów publicznych zyskają natomiast dodatkowy miesiąc. Na razie na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się oficjalny komunikat. Rozporządzenie w tej sprawie jest natomiast na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Należy zatem przewidywać, że kwestia wydłużenia terminu zostanie ostatecznie rozstrzygnięta jeszcze w tym miesiącu. Przedłużenie terminu było konieczne z uwagi na trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19. Tak określa to Ministerstwo Finansów.

Odpowiedzialność za niedotrzymanie terminu

Przypominamy, że pierwotnym, ustawowym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego jest dzień 31 marca. Przynajmniej w odniesieniu do spółek, których rok obrotowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni zakończyć prace nad sprawozdaniem finansowym i przekazać je do zatwierdzenia odpowiednim organom. Niedotrzymanie ustawowych terminów grozi poważnymi konsekwencjami, w tym grzywną oraz karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Odpowiedzialność ponosi oczywiście nie każdy podmiot w spółce, ale kierownik jednostki, a zatem na przykład prezes zarządu spółki z o.o.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Nasi specjaliści na bieżąco udzielają klientom niezbędnej pomocy, związanej z obowiązkami sprawozdawczymi. Nie tylko badamy sprawozdania finansowe, ale również świadczymy usługi, związane z ich sporządzaniem, a także szeroko rozumiane doradztwo podatkowe i finansowe. Zapraszamy do kontaktu.