Zmiana w cenach transferowych

Już niedługo przedsiębiorcy staną przed kolejnym wyzwaniem złożenia informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Tradycyjnie ustawodawca przygotował dla podatników pewne zmiany w tym zakresie. Na co należy się przygotować? To zagadnienie analizujemy w naszym artykule.

Terminy znów przedłużone

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP złożył swój podpis pod ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przed Krajową Administracją Skarbową. Regulacja ta między innymi przedłużyła terminy na złożenie informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych („oświadczenie TP”). Co do zasady te dokumenty składa się w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Zgodnie z ustawą jednak ci przedsiębiorcy, u których ten termin ten przypadnie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. będą mogli złożyć dokumenty do 30 września 2022 r. Z kolei w sytuacji, w której termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych trzech miesięcy.

Zmiany w dokumentacji

Oczywiście jak co roku ustawodawca przygotował dla przedsiębiorców pewne niespodzianki. Tym razem również doszło do rozszerzenia zakresu raportowanych danych. Przedsiębiorcy składają TPR, czyli swoiste podsumowanie roku podatkowego w zakresie transakcji kontrolowanych lub innych niż kontrolowane, w przypadku których wystąpił lub wystąpiłby obowiązek dokumentacyjny. W tym roku będzie miał on jednak nieco inny zakres. Aktualny TPR składa się z dwóch części. Pierwszą jest podsumowanie podstawowych informacji o podatniku i jego sytuacji finansowej. Druga część to z kolei podsumowanie informacji na temat zawieranych przez podatnika transakcji kontrolowanych lub innych niż kontrolowane.

Co uległo modyfikacji?

Zasadnicza różnica między TPR za 2021 rok a jego nową wersją polega na zakresie podawanych informacji. Przypominajmy, że podatnik identyfikuje obowiązek dokumentacyjny w zakresie bezpośrednich lub pośrednich transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi lub niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub podatnik realizuje transakcje kontrolowane korzystające z mechanizmu tzw. bezpiecznej przystani (safe harbour) dla transakcji finansowych lub związanych z usługami o niskiej wartości dodanej. Każda z wymienionych przesłanek wymaga wykazania odmiennego zakresu informacji. Co roku katalog potrzebnych danych jest nieco poszerzany. Nie inaczej jest w odniesieniu do TPR za 2021 rok.

Kancelaria Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Wiemy, jak trudna jest dzisiaj realizacja wszystkich obowiązków podatkowych. Przedsiębiorcy na każdym kroku muszą realizować dodatkowe powinności raportowania w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Nasi specjaliści świadczą zatem kompleksową pomoc związaną ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Wyjaśniamy zawiłości, udzielamy niezbędnych informacji i wspieramy w realizacji obowiązków podatkowych. Zapraszamy do kontaktu.