Biała lista podatników VAT – co zrobić z błędnymi danymi?

Biała lista podatników, działająca od 1 września 2019 r., zawiera wiele błędów. Podatnicy zgłaszają kolejne nieprawidłowości danych, zawartych w rejestrze. Jak poprawnie dokonać korekty? Do kogo należy się zwrócić?

Czym jest biała lista podatników VAT?

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że od 1 września funkcjonuje tak zwana biała lista podatników VAT. To elektroniczny wykaz przedsiębiorców, będących podatnikami VAT. Lista jest istotna dlatego, iż każdy kontrahent powinien teraz przed dokonaniem przelewu, sprawdzać udostępnione tam dane. Jeżeli bowiem płatność trafi na nieprawidłowe konto, płacący spotka się z surowymi sankcjami. Pomyłka spowoduje, że nie będzie mógł on rozliczyć kwoty przelewu w kosztach uzyskania przychodu. Problem z białą listą podatników polega jednak na tym, iż póki co zawiera ona wiele błędów. Jak sobie z tym poradzić?

Błędne dane, zawarte w rejestrze

Od pierwszych dni funkcjonowania białej listy podatników wielu przedsiębiorców zgłosiło już niezgodność danych, zawartych w rejestrze. Nie zgadzają się między innymi zawarte w nim daty rejestracji, numery rachunków, a poza tym podatnicy są niewłaściwie przypisani do katalogu podmiotów, wykreślonych z rejestru. Na razie nie ma to aż tak dużego znaczenia, ponieważ Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie karał podatników za błędne przelewy dopiero od 1 stycznia 2020 r. Należy jednak zauważyć, że KAS ma niewiele czasu na poprawienie istniejących błędów. Czy 4 miesiące im wystarczą? Tego nie wiadomo.

Ministerstwo Finansów publikuje instrukcję dla podatników

16 września na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się dodatkowe informacje w sprawie wykazu podatników VAT. Wskazano tam między innymi, że jeżeli podatnik stwierdzi, że na białej liście podatników VAT nie ma informacji o jego rachunku, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić czy zgłosił do właściwego urzędu skarbowego numer swojego rachunku bankowego, a w drugiej kolejności, czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na marginesie warto zaznaczyć bowiem, że na białej liście podatników VAT znajdą się wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W sytuacji, w której podatnik do prowadzenia biznesu wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), nie znajdzie informacji o tym rachunku pod swoim NIP-em. Zanim zatem zwrócimy się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z sygnalizacją błędów, warto zastanowić się nad takimi, istotnymi elementami jak rodzaj prowadzonego rachunku.

Jak poprawnie dokonać zgłoszenia?

Jeżeli podatnik stwierdzi, że nie zgłosił numeru rachunku albo nie jest on rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK, powinien złożyć tak zwane zgłoszenie aktualizacyjne. Na tej podstawie organy Krajowej Administracji Skarbowej zmienią dane, zawarte w wykazie. Co istotne, zgłoszenie aktualizacyjne spółki, zarejestrowanej w KRS, polega na złożeniu druku NIP-8. Spółki cywilne powinny natomiast użyć druku NIP-2. Te podmioty składają dokumenty bezpośrednio do urzędu skarbowego. Z kolei przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, mogą dokonać aktualizacji przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pozostają jeszcze osoby fizyczne, które nie podlegają rejestracji w CEIDG. One dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego przy pomocy druku NIP-7.

Podatnik nie popełnił błędu przy rejestracji…

W sytuacji, w której przedsiębiorcy nie zauważyli żadnych braków w dokonaniu zgłoszenia rachunku, powinni natomiast po prostu zgłosić wystąpienie błędu w rejestrze – bezpośrednio w wybranym urzędzie skarbowym, mailowo na adres: wykazpodatnikow@mf.gov.pl, do CEIDG (poprzez aktualizację danych) albo do odpowiednich banków (jako wyjaśnienia co do charakteru danego rachunku).