Co daje szybkie badanie sprawozdania finansowego?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że sprawozdanie finansowe warto zbadać nie tylko wtedy, gdy zmuszają do tego obowiązujące przepisy. Podjęcie szybkich działań w tym zakresie może przynieść wiele korzyści. Jakich? Kiedy warto poprosić o pomoc biegłego rewidenta? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Sprawozdanie finansowe – jaka jest jego rola?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który ma w sposób kompleksowy i rzetelny zaprezentować wszelkie informacje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. To przydatny dokument nie tylko dla osób zarządzających daną firmą. Sprawozdanie finansowe daje też wiele użytecznych danych dla kontrahentów, banków oraz innych instytucji. Niektóre podmioty obowiązkowo muszą nie tylko sporządzić sprawozdanie finansowe, ale również przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Opinia z badania może jednak przydać się nie tylko tym, na których ten obowiązek nakładają obowiązujące przepisy. Warto podkreślić, że sprawozdawczość finansowa posiada również inne zastosowania niż spełnienie wymogów prawa.

Dlaczego sprawozdanie z badania może być przydatne?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z opinii z badania na użytek własny, ale również przedstawić ją podmiotom spoza firmy. Najczęściej sprawozdanie z badania przedkłada się bankom, innym niż banki pożyczkodawcom, inwestorom, kontrahentom, instytucjom rządowym, klientom, a czasem nawet pracownikom przedsiębiorstwa. Opinia z badania to swoista gwarancja prawidłowości zawartych w sprawozdaniu danych. Dzięki niej są one wiarygodne. Podmiotem, który w pewien sposób ręczy za prawidłowość tych danych jest przy tym biegły rewident. On bowiem ocenia sprawozdanie jako niezależny ekspert niezwiązany w żaden sposób z przedsiębiorstwem.

Opinia z badania – obowiązek, który się opłaca

Sprawozdanie z badania nie powinno być kojarzone negatywnie. Nie jest to kolejny, przykry obowiązek, któremu muszą sprostać przedsiębiorcy. Opinia z badania daje danej jednostce przydatne i użyteczne informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Z jednej strony zdecydowanie łatwiej zaplanować pewne działania w obrębie firmy, ponieważ jej sytuacja finansowa staje się przejrzysta, transparentna. Z drugiej strony w ten sposób można zyskać zaufanie klientów, kontrahentów, banków i innych instytucji. Przy okazji taki audyt – opinia z badania daje szansę na wykrycie ewentualnych niedociągnięć i błędów w ramach systemu rachunkowości.

Kiedy szczególnie warto zlecić badanie sprawozdania?

Zlecenie sporządzenia sprawozdania z badania trzeba rozważyć nie tylko wtedy, gdy przedsiębiorców mobilizuje do tego ustawa. Ten dokument może okazać się bardzo przydatny chociażby wtedy, gdy zarządzający firmą rozważają jej sprzedaż, przekształcenie, fuzję lub inną istotną formę zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Opinia z badania będzie wiarygodną informacją dla inwestora. Będzie wiedział, że nie „kupuje kota w worku”, a wszelkie przepływy finansowe w obrębie przedsiębiorstwa i zawarte umowy są dla niego bezpieczne. Firma z kolei jest w dobrej kondycji finansowej, co daje szansę na spory zysk w przyszłości.

Opinia z badania a kredyty, dofinansowania i dotacje

Sprawozdanie z badania daje też cenne informacje bankom, innym pożyczkodawcom i instytucjom finansowym w ogóle. Często ten dokument pojawia się na stole, gdy przedsiębiorcy ubiegają się o odnowienie umowy kredytowej lub uzyskanie nowego źródła finansowania planowanych inwestycji. Podobnie opinia z badania może się przydać w procesie uzyskiwania dofinansowań i dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej. Niekiedy nawet sprawozdanie z badania pojawia się w katalogu niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć w załączeniu do takiego wniosku o przyznanie określonych środków.

Kancelaria Magnet – wspieramy rozwój przedsiębiorstw

Specjalizujemy się w badaniu sprawozdań finansowych oraz innych usługach atestacyjnych określanych mianem audytu. W szczególności oferujemy pomoc przy badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądach rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych, przeglądach ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, badaniach współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy, audytach wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także due diligence. Zapraszamy do kontaktu.