Kryteria selekcji podmiotów do analizy porównawczej – nowe rekomendacje MF (część II)

Przedmiot działalności i branża, dostępność i kompletność danych finansowych, skala działalności, a także kryterium geograficzne – to istotne, ale nie jedyne kryteria selekcji podmiotów, przyjmowanych do analizy porównawczej w ramach sporządzania dokumentacji cen transferowych. Co jeszcze jest istotne?

Forma prawna

W sytuacji, w której forma prawna ma faktyczny i istotny wpływ na poziom osiąganej rentowności, może ona również stanowić jedno z kryteriów selekcji. Wybierzemy wtedy podmioty o formie prawnej porównywalnej do formy badanego podmiotu. Skategoryzujemy zatem spółki kapitałowe, spółki osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowo-akcyjne i tak dalej.

Powiązania podmiotowe

Z kolei powiązania podmiotowe mogą stanowić kryterium negatywne. Stosujemy tę kategorię w celu odrzucenia ze wstępnej próby podmiotów, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane (na przykład kapitałowo, osobowo, kontrolnie, zarządczo lub rodzinnie). Za podmioty powiązane należy uznać w szczególności te przedsiębiorstwa,, które mają chociaż jednego udziałowca, niebędącego osobą fizyczną, którego udział kapitałowy w drugim przedsiębiorstwie jest wyższy niż 25 procent albo ma udziały w kapitale innego podmiotu w wysokości ponad 25 procent.

Data powstania

W celu identyfikacji startupów, czyli nowoutworzonych podmiotów stosuje się natomiast kryterium daty powstania. Takie rozróżnienie jest istotne z tego względu, iż zazwyczaj przedsiębiorstwa w pierwszych latach działalności mogą wykazywać wyniki finansowe, które nie są porównywalne dla tych firm, które istnieją na rynku już od dłuższego czasu.

Inne, istotne kryteria

Forum Cen Transferowych w ramach sporządzonych rekomendacji wskazało również takie kryteria, jak: selekcja jakościowa (analiza informacji ogólnych o podmiocie), status podmiotu (aktywny lub nieaktywny gospodarczo), a także skrajne wartości wskaźników rentowności (w celu odrzucenia podmiotów, które wykazują skrajnie wysokie zyski lub straty).

Korekta porównywalności

Zebrane informacje powinny zostać poddane korekcie w sytuacji, gdy jej rezultat pozwoli na zwiększenie rzetelności i wiarygodności analizy porównawczej, a zatem zapewni większy stopień porównywalności pomiędzy badaną transakcją a profilami działalności przedsiębiorstw.

Skorzystaj z usług naszych specjalistów

Kancelaria Magnet sporządza dokumentację cen transferowych w odniesieniu do każdego rodzaju transakcji z podmiotami powiązanymi. Analizujemy w szczególności usługi, pożyczki, dostawy towarów, środków trwałych, umowy spółki. Dzięki pomocy naszych ekspertów unikniesz doszacowania dochodu przez urząd skarbowy i negatywnych dla siebie konsekwencji finansowych. Zapraszamy do kontaktu.