Czy wiesz, że od 21 sierpnia 2023 r. Magnet to sieć firm audytorskich?

Wiesz już, że od 1 października 2023 r. funkcjonujemy w nowej formule. Tworzymy bowiem Grupę Magnet, skupiającą dwa podmioty – Magnet Audit sp. z o.o. oraz Magnet Finance sp. z o.o. Nie wspominaliśmy jednak o tym, że w naszej strukturze w ostatnich miesiącach dokonała się jeszcze większa rewolucja.

Magnet, AWAL, KBR – jesteśmy siecią!

Od 21 sierpnia 2023 r. połączyliśmy siły z innymi firmami audytorskimi, tworząc sieć. Dzisiaj nasza współpraca opiera się na trzech podmiotach – Magnet Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Wspieramy się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem, by jak najlepiej świadczyć na rzecz klientów usługi audytorskie. W ramach tego obszaru naszej działalności przeprowadzamy badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądy roczne i śródroczne sprawozdań finansowych, przeglądy ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, badania współczynników zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu akcyzy, audyty wykorzystania środków unijnych i innych dotacji, a także kompleksowe due dilligence.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taki krok?

Dzięki połączeniu sił trzech firm audytorskich mamy możliwość działania na obszarze niemal całego kraju. To daje nam także większe szanse na szybszy rozwój naszej działalności audytorskiej. Nasi klienci zyskali natomiast dostęp do jeszcze większej liczby specjalistów – ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości, a także biegłych rewidentów. W praktyce bowiem nasz zespół powiększył się z kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Możesz mieć jednak pewność, że nadal w wykonywaniu codziennych obowiązków kierujemy się tymi samymi wartościami. Ponad wszystko stawiamy obiektywizm, zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność, otwartą komunikację oraz poufność.

Dlaczego profesjonalny audyt jest tak ważny?

Pamiętaj, że warto zadbać o poprawność swoich sprawozdań i danych finansowych. Dzięki kompleksowemu audytowi dowiesz się, które obszary w Twojej firmie wymagają poprawy. Zbudujesz także zaufanie wśród swoich kontrahentów, partnerów biznesowych oraz klientów. Staniesz się wiarygodnym graczem na rynku. Jednocześnie w procesie audytu otrzymasz od nas cenne wskazówki na przyszłość. Profesjonalny audyt to gwarancja bezpieczeństwa Twojej firmy. Zaufaj nam, tak jak zrobiło to setki innych podmiotów, działających w różnych branżach. Rozumiemy wartość biznesu, a klienci cenią nas szczególnie za to, że zawsze znajdziemy możliwie najlepsze rozwiązanie.

Grupa Magnet – rozumiemy wartość biznesu

Nasi klienci wiedzą już, jak w praktyce przebiega współpraca Magnet Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz KBR Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Tym, którzy wciąż zastanawiają się nad skorzystaniem z naszych usług, w kolejnych artykułach zaprezentujemy naszych partnerów. Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.